Skoči na vsebino

NOVICA

36. mednarodna konferenca Portorož

SPOROČILO ZA JAVNOST

36. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti,
plenarno srečanje – 23. 3. 2017
»Poslovna odličnost organizacij«

 

Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje
možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih
rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter
ohranjanje okolja.

V okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je 23. 3. 2017 potekalo tudi plenarno srečanje, pod skupnim naslovom »Poslovna odličnost organizacij«, ki smo ga letos organizirali: Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urad RS za meroslovje, Ministrstvo za javno upravo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.

 

Namen srečanja je bil nadaljevati v lanskem letu uspešno začete zgodbe širjenja pomena poslovne odličnosti za dvig konkurenčnosti, doseganja izjemnih rezultatov, ustvarjanja zdravega ter varnega okolja za zaposlene in pisanja uspešnih poslovnih zgodb.

 

V uvodu se je tako predstavila najbolj uspešna gospodarska družba, ki je v postopku ocenjevanja PRSPO 2016 dosegla najvišjo raven točk. Svojo uspešno pot poslovne odličnosti nam je v imenu prejemnika najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2016 podjetja ADRIA MOBIL, d. o. o. Novo mesto, predstavila generalna direktorica ga. Sonja Gole.
 
V Sloveniji beležimo dolenjsko regijo, kot enega poslovno zelo uspešnih bazenov, od koder prihajajo številne odlične organizacija, ki pa ne izhajajo samo iz zasebnega sektorja – gospodarstva, ampak tudi iz javnega sektorja, kjer prav tako postavljajo in uporabljajo določene modele poslovne odličnosti, ki jim pomagajo pri njihovi rasti, izboljševanju ter ustvarjanju čim boljšega okolja tako za zaposlene kot tudi njihove stranke. Izkušnje in dobre prakse pri uporabi modelov sistema vodenja kakovosti v Upravni enoti Novo mesto sta predstavili načelnica ga. Mateja Sotler Štor in ga. Zdenka Bajuk.

 

Pri rasti in razvoju organizacij tako na področju javnega kot tudi zasebnega sektorja je pomemben tudi benchmarking. Zato so letos svoje zgodbe in načine delovanja ter ustvarjanja konkurenčnega gospodarskega in javnega prostora predstavili naši bližnji sosedje iz Avstrije, in sicer g. Hans Kostwein,  izvršni direktor iz uspešnega družinskega podjetja z zavidljivim številom skoraj 8000 zaposlenimi,  g. Johannes Hofstetter, vodja oddelka za pogodbe v diviziji za elektriko in trge pri podjetju Infineon Technologies in g. Thomas Prorok, namestnik izvršnega direktorja Centra za raziskovanje javne administracije.

 

Prvi del plenarnega srečanja smo nato zaključili še s kakovostjo iz Slovenije na področju energetike, ki jo je zastopal predsednik uprave Elektra Gorenjske d.d., mag. Bojan Luskovec in izobraževanja z dr. Ivanom Lebanom, direktorjem NAKVISA.


V drugem delu plenarnega srečanja je pod vodstvom mag. Rajka Novaka, svetovalec z licencami EFQM in uglednimi sodelujočimi gosti (dr. Samo Kopač (MIRS), Marko Lotrič (OZS), dr. Marjan Rihar (GZS), mag. Mirko Stopar (MJU), Sonja Gole (Adria Mobil), dr. Metka Tekavčič (EF Lj) potekala zanimiva okrogla miza na temo »Ali in kakšno strategijo poslovne odličnosti potrebujemo v Sloveniji«.


Plenarno srečanje smo zaključili s povabilom na nacionalno prijavo za priznanje Republike Slovenije (PRSPO) 2017 in na evropsko nagrado EFQM v Bruselj ter smernicami, kako se lotiti pisanja vloge ter čim bolje pripraviti na prijavo. 

 

Ljubljana, 27. 3. 2017                                                                                       mag. Dominika Rozoničnik
                                                                                                                                  stiki z javnostmi