Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo glede izvedene nizozemske študije o pogreških statičnih števcev električne energije


V zvezi s člankom »Static Energy Meter Errors Caused by Conducted Electromagnetic Interference«, ki je bil objavljen v  IEEE Electromagnetic Compatibility Magazin (Volume 5, Quarter 4)  podaja Urad RS naslednje obvestilo.


Vsi števci električne energije, ki prihajajo na trg EU in vsi števci v uporabi, morajo izpolnjevati zahteve evropske Direktive o merilnih instrumentih 2014/32/EU oziroma Pravilnika o merilnih instrumentih. To pomeni, da vsi statični (elektronski) števci električne energije, ki so v uporabi v Sloveniji, izpolnjujejo vse predpisane zahteve.


Elektronski števci električne energije so začeli v začetku tisočletja postopoma zamenjevati indukcijske, vzporedno se je razvijala standardizacija in zakonodaja v zvezi z temi števci. Razvoj tehnologije lahko prinaša tudi nove neželene vplive na merjenje, ki v preteklosti še niso obstajali. Tako so bili standardi za števce električne energije v letu 2012 dopolnjeni s tehničnim poročilom SIST-TP CLC/TR 50579:2012 (in nato vključeni v standard SIST EN 61000-4-19:2014), katerega namen je zagotoviti odpornost števcev pri motnjah v frekvenčnem območju 2-150 kHz. Enako pomembno kot za števce električne energije je, da tudi vsa ostala oprema v električnem omrežju izpolnjuje zahteve standardov glede elektromagnetne združljivosti.


Vsebina članka je bila že obravnavana na delovni skupini za števce električne energije v okviru zveze evropskih organizacij, pristojnih za zakonsko meroslovje WELMEC, v maju pa bo v obravnavi tudi na skupini  Evropske komisije za meroslovni nadzor WG5/ ADCO MI. V zvezi z objavljeno raziskavo je potrebno preučiti ali take težave v dejanskih razmerah nastajajo in kakšen je v takem primeru njihov absoluten vpliv na porabo električne energije. V obeh skupinah sodeluje tudi Urad RS za meroslovje. Če bo potrebno, bomo skupaj z drugimi državami pripravili predlog Evropski Komisiji za dopolnitev tehničnih standardov, ki so podlaga za potrditev skladnosti števcev električne energije.

 

Števci električne energije so prioritetno področje meroslovnega nadzora Uradu RS za meroslovje. Tudi v drugih evropskih državah se meroslovni nadzorni organi zavedajo, da bi prisotnost neustreznih števcev električne energije imela velik vpliv na točen obračun, ki je ključen za potrošnika in zaupanje v nadzorni sistem. To je bil tudi razlog, da smo prav števce električne energije izbrali, kot najbolj »pomembna« merila ter izvedli prvi skupni EU projekt nadzora nad merili na trgu v katerem je vključno s Slovenijo sodelovalo 12 držav – PROJEKT MID . V okviru projekta je bilo preskušeno 22 različnih tipov števcev električne energije proizvedenih pri 13 proizvajalcih (med katerimi so bili tako števci proizvajalca Iskraemeco kot tudi Landis & Gyr). Vsi števci električne energije so uspešno prestali preskuse, pri nekaterih pa so bile ugotovljene formalne  neskladnosti, ki so bile nato odpravljene s strani proizvajalcev.


Poleg nadzora nad merili na trgu (novi števci) izvajamo tudi nadzor nad merili  v uporabi. Tako v primerih kakršnihkoli sumov netočnega merjenja električne energije izvedemo kontrolni preskus merila, kjer se števec električne energije preskusi z merilno opremo na mestu uporabe in s tem preveri delovanje merila pod realnimi pogoji. Prav tako morajo elektro distribucije obveščati meroslovni nadzor o vseh pritožbah občanov. Zato smo seznanjeni z morebitnimi napakami, ki se lahko pojavijo pri posamezniku ali omrežju ter v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepamo.