Skoči na vsebino

NOVICA

Dan meroslovja 2017 »Merjenja za transport«

SPOROČILO ZA JAVNOST
Obeležili Dan meroslovja 2017
»Merjenja za transport«

 

Danes, 10. maja 2017 je na Brdu potekal Dan meroslovja 2017 pod naslovom »Merjenja za transport«. Iz tega razloga želimo na pobudo mednarodnih meroslovnih organizacij BIPM in OIML opozoriti na prisotnost in širino meroslovja tudi na področju transporta, ki postaja v tem razvijajočem se globalnem svetu vedno bolj pomembno.

 

Maja po celem svetu praznujemo Dan meroslovja, ko se spominjamo podpisa Metrske konvencije, leta 1875 v Parizu. Meritve z razvojem in načinom življenja predstavljajo vedno večji pomen. Pri tem pa igra ključno vlogo poleg razvoja tudi transport in hitrost prenosa tako informacij, kot tudi surovin, izdelkov, ljudi itd.. K vsem tem ciljem je usmerjen tudi razvoj Urada RS za meroslovje, ki si želi ustvariti čim bolj fleksibilen, učinkovit in ciljno usmerjen sistem, ki bo omogočal doseganje strateških gospodarskih, družbenih in razvojnih ciljev Republike Slovenije.

 

Iz tega naslova je bil danes, 10. maja 2017, z nami tudi dr. Martin Milton, direktor Madnarodnega urada za uteži in mere iz Pariza (BIPM), ki je v svoji predstavitvi “BIPM in svetovno meroslovje” še bolj poudaril vlogo meritev in merjenj ZA in V našem življenju.

 

Uvodnim predstavitvam so nato sledila še druga zanimiva strokovna predavanja in sicer:

•    dr. Rado Lapuh, Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja, Urad RS za meroslovje, »Sodelovanje v Evropskem meroslovnem programu za inovacije in raziskave (EMPIR)«
•    dr. Jože Kotnik, Institut Jožef Stefan, »EMRP evropski projekt PartEmission: meritve onesnaževanja avtomobilskih izpušnih plinov«

 

Merjenja pa niso prisotna samo v cestnem prometu. S številnimi meritvami in parametri se srečujejo tudi v letalstvu, kjer so meritve in merjenja vključena že v fazo načrtovanja. Na tem področju so tako v Sloveniji kot tudi širše v svetu zelo uspešni in prepoznavni v podjetju Pipistrel d.o.o. Ajdovščina.

•    Mag. Ingrid Heuffel Berginc, vodja kakovosti v Pipistrelu nam je na zelo slikovit in zanimiv način predstavila uspešno zgodbo podjetja Pipistrel d.o.o. z naslovom »Meritve letijo v nebo«.

 

Veliko meritev pa je prisotnih tudi na Zemlji, v cestnem prometu. O tovrstnih meritvah in deležnikih so iz različnih zornih kotov svoja področja predstavili naslednji strokovnjaki:
•    g. Matija Mavrič, Cestel, d.o.o., »Dinamično tehtanje tovornih vozil med vožnjo s SiWim sistemom«
•    mag. Roman Flegar, Sektor za fizikalna merjenja, Urad RS za meroslovje, »Ugotavljanje skladnosti in transportni tokovi«
•    mag. Manja Moder, vodja laboratorija, Petrol d.d. Ljubljana, »Zagotavljanje kakovosti in ugotavljanje skladnosti tekočih goriv«
•    ga. Dušanka Škrbić, vodja Sektorja za meroslovni nadzor, Urad RS za meroslovje, »Meroslovje v transportu skozi objektiv meroslovnega nadzora«.

 

George Bernard Shaw je nekoč dejal »Ljudje, ki na tem svetu zmagujejo, so tisti, ki vstanejo in se ozrejo po okoliščinah, ki jim ustrezajo. Če jih ne najdejo, si jih ustvarijo«. To so torej ljudje, ki ne iščejo čudežev okoli sebe, ampak v sebi, vse tisto, s čimer lahko oplemenitijo svoj dan, svoje življenje in posledično tudi življenje drugih. To ne velja le za posameznike, temveč tudi za skupine, time, organizacije, ki predstavljajo žarke svetlobe v katerih je skrita mavrica in celotno življenje.

 

Brdo, 10. 5. 2017                                                            mag. Dominika Rozoničnik
                                                                                 odnosi z javnostmi Urada RS za meroslovje