Skoči na vsebino

NOVICA

V soboto, 20. 5. 2016 smo praznovali svetovni dan meroslovja

SPOROČILO ZA JAVNOST
V soboto smo praznovali svetovni dan meroslovja


V soboto, 20. maja 2017 smo praznovali svetovni dan meroslovja, v spomin na podpis Metrske konvencije leta 1875. Takrat je bil ustanovljen Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) v Parizu, hkrati pa so bili vzpostavljeni osnovni pogoji za poenotenje merskih enot in mednarodno primerljivost merjenj. V Sloveniji področje merjenj pokriva in zanj tudi skrbi Urad RS za meroslovje, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Urad RS za meroslovje je del mednarodnega meroslovnega sistema in med drugim soustvarja pogoje za globalno primerljivost ter konkurenčnost slovenskega gospodarstva in za kakovost življenja, skozi razvoj ter raziskave na področju meroslovja.

 

Mesec maj je tako že vrsto let zaznamovan, tudi v Sloveniji, kot mesec meroslovja in merjenj. V tem času se pod okriljem Urada RS za meroslovje zvrsti vrsta dogodkov s katerimi želimo na različne načine širšo javnost opozoriti na pomen meritev in merjenj, kot tudi na samo poslanstvo Urada RS za meroslovje. Tako smo v spomin na ta dogodek 10. maja 2017 obeležili Dan meroslovja 2017, pod naslovom »Merjenja za transport«.

Iz tega naslova je bil 10. maja 2017 z nami tudi dr. Martin Milton, direktor Madnarodnega urada za uteži in mere iz Pariza, ki je v svoji predstavitvi “BIPM in svetovno meroslovje” še bolj poudaril vlogo meritev in merjenj ZA in V našem življenju.

 

Meritve z razvojem in načinom življenja imajo vedno večji pomen. Pri tem pa igra ključno vlogo poleg razvoja tudi transport in hitrost prenosa tako informacij, kot tudi surovin, izdelkov, ljudi, itd. K vsem tem ciljem je usmerjen tudi razvoj Urada RS za meroslovje, ki si želi ustvariti čim bolj fleksibilen, učinkovit in ciljno usmerjen sistem, ki bo omogočal doseganje strateških gospodarskih, družbenih in razvojnih ciljev Republike Slovenije.

 

George Bernard Shaw je nekoč dejal »Ljudje, ki na tem svetu zmagujejo, so tisti, ki vstanejo in se ozrejo po okoliščinah, ki jim ustrezajo. Če jih ne najdejo, si jih ustvarijo«. To so torej ljudje, ki ne iščejo čudežev okoli sebe, ampak v sebi; vse tisto, s čimer lahko oplemenitijo svoj dan, svoje življenje in posledično tudi življenje drugih. To ne velja le za posameznike, temveč tudi za skupine, time, organizacije, ki predstavljajo žarke svetlobe v katerih je skrita mavrica in celotno življenje.

 

Te meroslovne žarke bodo tako jutri, kot tudi še nato v ta četrtek in petek okusili in preizkusili tudi številni osnovnošolci in dijaki, ki bodo v okviru Dnevov odprtih vrat obiskali Urad RS za meroslovje v Ljubljani (23. 5. 2017) in v Celju (25.5. in 26. 5. 2017).

 

 

 

Ljubljana, 22. maj 2017                                          mag. Dominika Rozoničnik
                                                            Odnosi z javnostmi na Uradu RS za meroslovje