Skoči na vsebino

NOVICA

Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 - medresorsko usklajevanje do 15. 6. 2017

Meroslovje za tehnološki preboj – Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025

 

Na Uradu RS za meroslovje smo pripravili strateško razvojni dokument Meroslovje za tehnološki preboj – Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025. Dokument je rezultat večletnih usklajevanj z vsemi deležniki v meroslovnem sistemu. Pri pripravi strategije so sodelovali:

 

- predstavniki vseh zainteresiranih ministrstev,
- nosilci nacionalnih etalonov na področju zagotavljanja merilne sledljivosti,
- Strokovni meroslovni svet,
- imenovane osebe na področju zakonskega meroslovja,
- Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,
- Gospodarska zbornica Slovenije,
- Trgovinska zbornica Slovenije,
- Slovenski avtomobilski grozd.

 

Bistvo strateškega krovnega dokumenta je ustvariti meroslovno podporo za tehnološki preboj na nišnih področjih meroslovja in zagotoviti ustrezno meroslovno sledljivost na prioritetnih področjih glede na potrebe uporabnikov v RS. Strategija vsebuje zgoščene in jasno opredeljene cilje ter predlagane sistemske rešitve, katerih realizacija bo posledično zahtevala prilagoditev področne zakonodaje.

 

Medresorsko usklajevanje dokumenta Meroslovje za tehnološki preboj – Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 poteka do 15. junija 2017.

 

Strategija

Priloga 1