Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja.

V  Uradnem listu RS je  2. junija 2017  izšel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja.

 

Pravilnik začne veljati 17. 6. 2017.

 

V pravilniku so črtana določila, ki so se nanašala na imenovanje kot predpogoj za priglasitev,V skladu s  spremembami Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice in Pravilnika o merilnih instrumentih poteka postopek priglasitve za izvajanje ugotavljanja skladnosti meril (tj. postopek za pridobitev statusa priglašenega organa) na podlagi teh dveh pravilnikov.

Zaradi prenehanja veljavnosti meroslovnih pravilnikov na podlagi evropskih direktiv starega pristopa (EEC oz. EGS pravilniki)  so črtana tudi tista določila v pravilniku, ki so se nanašala na imenovanje za izvajanje EEC-prvih overitev.

 

Povezava do objave v Uradnem listu RS