Skoči na vsebino

NOVICA

Medresorsko usklajevanje predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin - Rok: 24.6.2017

Na Uradu RS za meroslovje smo pripravili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin. Medresorsko usklajevanje poteka do 24. 6. 2017.

Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, je sprejem zakona predviden po skrajšanem postopku.
Manjše prilagoditve zakona vsebujejo:


- uskladitev višine glob za prekrške, ki so nespremenjene vse od leta 2000, z inflacijo,
- izrekanje glob za prekrške v razponu tudi v hitrem postopku,
- uskladitev z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ,
- deregulacija za tuje kovance, ki so plačilno sredstvo v tujini oziroma so izdani v zbirateljske namene.


 Predlog zakona je objavljen na spletni strani E-demokracije