Skoči na vsebino

NOVICA

Izobraževalno srečanje za vodje in nadzornike družb v delni in večinski lasti RS in SDH

IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 12/2017

 

V četrtek, 8. junija 2017 je v okviru rednih izobraževanj za poslovodne in nadzorne organe družb v delni in večinski lasti RS in SDH potekalo izobraževanje z naslovom "Koristi modela EFQM in samoocenjevanja za poslovno odlične organizacije".

 

Izobraževanje sta vodili in predstavili tako koristi modela EFQM, kot tudi postopka za Priznanje RS za poslovno odličnost predavateljici Mateja Valenci, sekretarka, vodja Sektorja za meroslovje in poslovno odličnost iz Urada RS za meroslovje ter mag. Dominika Rozoničnik, sekretarka, prav tako iz Urada RS za meroslovje.

 

Model odličnosti EFQM je neobvezujoče, praktično orodje, ki organizacijam pomaga razumeti lastne ključne prednosti ter priložnosti za izboljšavo. S tem orodjem podjetja ocenijo kje na poti odličnosti so in jim omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kaj njihova organizacija dela, in rezultati, ki jih dosega.
Model EFQM je sestavljen iz 9 meril, ki vodstvu – managementu podjetja omogoča celovit pogled na organizacijo, z izvajanjem samoocene pa tako vodstvu, kot tudi nadzornemu svetu daje celovito oceno stanja s ključnimi prednostmi svojega delovanja, kot tudi priložnostmi za izboljšave. Na osnovi priporočila SDH št. 5, se naj velike družbe s kapitalsko naložbo države samoocenjujejo po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM in na podlagi samoocene izdelajo tudi poročilo, ki bo pomagalo vodstvu in nadzornemu svetu pri sprejemanju odločitev ter pripravljanju strateških planov za naprej.


Model EFQM so kot orodje za svoj način delovanja sprejele že številne uspešne slovenske organizacije kot npr.: Revoz, Krka, Trimo, TPV, Elektro Gorenjska, Luka Koper, BSH, Hermes Softlab, odelo Slovenija, Lotrič Meroslovje, Elektro Celje, Droga Kolinska, Mahle Letrika,Elektro Maribor, Adria Mobil, itd. Bodite tudi Vi, eden izmed odličnih organizacij.

 

Cilji izobraževanja je bil:
· seznaniti se z evropskim modelom EFQM,
· preko primerov dobrih praks pogledati koristi modela EFQM,
pogledati kako lahko organizacija preko modela raste, izboljšuje svoje rezultate poslovanja in dviga konkurenčno prednost,
· seznaniti se z načini izvajanja samoocene in priprave kvalitetnega končnega poročila,
· kakšen pomen ima izvedena samoocena za vodstvo in nadzorni svet,

nadzornike in vodstvo organizacij usposobiti za vrednotenje rezultatov samoocene.

 

Uvodna teoretična izhodišča modela EFQM in postopka PRSPO sta nato z lastnim zgledom, delovanjem in življenjem podkrepila: