Skoči na vsebino

NOVICA

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih

Dne 7.7.2017 je bil v Uradnem listu RS št. 35/17 objavljen Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih (Ur.l. RS št. 35/17) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12270).

 

Ob že znanih in utečenih načinih merjenj so s pravilnikom omogočeni še dodatni in sodobni načini merjenj količin tekočin.

 

Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.