Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeta Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 - Meroslovje za tehnološki preboj

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

SPREJETA STRATEGIJA MEROSLOVJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
DO LETA 2025 - MEROSLOVJE ZA TEHNOLOŠKI PREBOJ

 


Vlada RS je na svoji seji z dne 31. avgusta letos sprejela Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025.

Sprejeta strategija predstavlja odločitev Vlade RS za dolgoročen načrt aktivnosti na vseh področjih merjenj, ki bodo Sloveniji zagotovile optimalen meroslovni razvoj. Meroslovje igra ključno vlogo pri sprejemanju znanstvenih in tehnoloških inovacij ter zagotavlja osnovno podporo na področju zdravstva in tehniške varnosti, varstva okolja in zdrave hrane.

 

Glavna strateška usmeritev razvoja nacionalnega meroslovnega sistema je ustvariti meroslovno podporo za tehnološki preboj slovenskega gospodarstva in mu omogočiti povečanje konkurenčnosti tako na domačem kot na globalnem trgu.

 

Strategija zajema celotni spekter meroslovnih dejavnosti, zlasti pa se osredotoča na izvajanje nalog iz pristojnosti države. Upoštevani so realne okoliščine in možna tveganja ter integracija meroslovja v celovito tehniško infrastrukturo in celotno družbo.

 

Pri pripravi krovnega strateškega dokumenta je sodeloval najširši krog vseh deležnikov v meroslovnem sistemu Slovenije, to je vsa zainteresirana ministrstva, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Slovenski avtomobilski grozd, nosilci nacionalnih etalonov na področju zagotavljanja merilne sledljivosti, imenovane osebe na področju zakonskega meroslovja in Strokovni meroslovni svet.

 

Strategija podaja ustrezne sistemske rešitve za doseganje zastavljenih strateških ciljev. Za izvedbo zastavljenih ciljev po posameznih področjih in aktivnostih bo treba prilagoditi zakonodajo in organizacijske sheme. Aktivnosti na izvedbeni ravni bo vodil Urad RS za meroslovje, kot zadolženi organ za izvajanje strategije nacionalnega meroslovnega sistema.

 

 

Dokument: Strategija meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025

 

Sporočilo iz 146. redne seje Vlade RS z dne 31. 8. 2017

 

 

Ljubljana, 31. 8. 2017                                                                            dr. Samo Kopač
                                                                                                                    direktor