Skoči na vsebino

NOVICA

Odbor PRSPO potrdil predlog dokumenta "Strategija poslovne odličnosti 2018 - 2030"

 

SPOROČILO ZA JAVNOST


Obravnavana Strategija poslovne odličnosti 2018-2030,

na MOS, 15. 9. 2017

 

Danes je bila na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti 2017 (MOS) v Celju, redna seja vladnega Odbora za Priznanje RS za poslovno odličnost (Odbor PRSPO), ki jo je vodil predsednik Odbora PRSPO, minister g. Zdravko Počivalšek.

 

Na seji je bil obravnavan predlog »Strategije poslovne odličnosti 2018 – 2030«, katere priprava se je pričela prav pred enim letom na sejmu MOS 2016. Takrat je Odbor PRSPO sprejel odločitev, da se imenuje delovna skupina za pripravo strateškega dokumenta, ki je svoje delo v tem času tudi uspešno opravila. Priprava dokumenta je potekala pod vodstvom direktorja Urada RS za meroslovje, dr. Sama Kopača, v delovni skupini pa so sodelovali ugledni strokovnjaki iz različnih strokovnih področij.

 

»Mednarodni sejem obrti in podjetnosti za gospodarstvo in širšo Slovenijo ocenjujem kot odlično priložnost za nove poslovne izzive.To se je pokazalo že danes zjutraj, ko sem delo začel z redno sejo Odbora PRSPO, kjer smo obravnavali predlog Strategije poslovne odličnosti 2018 – 2030« je v svoji izjavi povedal minister Zdravko Počivalšek.

V okviru delovne skupine so bile obravnavane in strokovno analizirane številne tematike, ki so zajele zelo širok ter raznolik spekter poslovne odličnosti. Rezultat dela je bila sprejeta definicija poslovne odličnosti, strateški cilji, rezultati in drugi ključni elementi strategije, ki so razvidni iz objavljenega osnutka, ki se nahaja na spletni strani Urada RS za meroslovje (www.mirs.gov.si) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

»Prvi koraki tega dokumenta so se začeli prav pred enim letom tukaj na MOS-u. Ta dokument bo sistemsko uredil področje poslovno odličnost v Sloveniji ter pod eno streho združil različna področja in deležnike od gospodarstva, zdravstva, šolstva pa vse do turizma in infrastrukture« je poudaril predsednik Odbora PRSPO minister Počivalšek.

»Na podlagi vseh preteklih postopkov podeljevanja priznanj za poslovno odličnost v Sloveniji (PRSPO), smo prišli do točke, ko je potrebno to področje sistemsko urediti, ozaveščati javnosti in krepiti odličnost kot del naše kulture in vrednot. Ocenjevanje organizacijam prinese mednarodno priznani certifikat EFQM. Za podjetja, ki se dajo oceniti in se podajo na pot poslovne odličnosti to prinese konkurenčno prednost v tujini, saj je točkovanje v Sloveniji primerljivo z drugimi državami« je dodal minister Počivalšek.

 

Rezultati strategije:
- Uresničevanje Vizije Slovenije 2050
- Povečana stopnja mednarodne konkurenčnosti Slovenije
- Visokem indeksu mednarodne odličnosti po panogah
(stopnja zrelosti)
- Povečano število poslovno odličnih organizacij v Sloveniji

 

Cilji strategije:
- Institucionalizacija področja poslovne odličnosti
- Vzpostavitev ali nadgradnja vstopnih ravni (shem) prepoznavanja in priznavanja poslovne odličnosti
- Sistematičen razvoj poslovne odličnosti v družbi
- Javni sektor kot zgled odličnosti

 

Za konec je minister še dejal: »Dokument predstavlja pomemben mejnik v Sloveniji za krepitev odličnosti poslovanja v luči inovativnosti, ustvarjalnosti in konkurenčnosti. To so ključni dejavniki za pisanje uspešnih zgodb, ki bodo krojile našo prihodnost«.

Odbor PRSPO je soglasno sprejel sklepa, da se predlog dokumenta "Strategija poslovne odličnosti 2018-2030" sprejme in pošlje Vladi RS za obravnavo ter potrditev.