Skoči na vsebino

NOVICA

Znani so že prvi rezultati skupnega evropskega projekta »Nadzor nad neavtomatskimi tehtnicami (NAWI), ki so povezane z blagajniškim sistemom POS - point of sale«

Inšpektorji Urada RS za meroslovje smo skupaj z inšpektorji Francije, Nizozemske, Irske, Španije in Švice  v mesecu avgustu 2017 začeli z izvedbo skupnega evropskega projekta: »Nadzor nad neavtomatskimi tehtnicami (NAWI), ki so povezane z blagajniškim sistemom POS - point of sale« (v nadaljevanju: NAWI + POS).

POS naprave so ločeni moduli na prodajnih mestih (blagajnah) povezane z neavtomatsko tehtnico, ki sprejemajo podatke o transakcijah (masi izdelka, ceni za izdelek, izračunani ceni za plačilo, PLU oziroma kombinacije le teh) ter skupaj s podatki, ki niso izpeljani iz tehtnice, predstavijo kupcu informacije o transakciji.


Osnovni razlogi, da smo se v okviru evropskega združenja za zakonsko meroslovje WELMEC, skupine za nadzor trga WG5 in skupine Evropske komisije za nadzor nad merilnimi instrumenti na trgu ADCO, tudi na Uradu RS za meroslovje v Sloveniji odločili za izvedbo tega projekta, so naslednji:
- NAWI + POS morajo izpolnjevati zahteve NAWI direktive 2014/31/EU, ki je v Sloveniji implementirana s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.
- So  del vsakdana milijonov Evropejcev, saj jih najdemo v večjih supermarketih, restavracija, pekarnah in podobno. V Slovenije se te naprave nahajajo v trgovinah Lidl, Tuš in Eurospin ter nekaterih večjih samopostrežnih restavracijah.
- Tovrstni nadzor se v večini evropskih državah, z izjemo Francije, do sedaj še ni izvajal.
- Veliko neskladnosti odkritih pri nadzoru v Franciji v letu 2013, ko je bilo ugotovljeno, da kar 30 % teh naprav ni izpolnjevalo zahtev NAWI direktive.

 

Cilj projekta je ugotoviti, ali so neavtomatske tehtnice v kombinaciji z blagajniškim sistemom (POS) skladne s predpisi. Dejstvo je namreč, da se v zgoraj navedenih supermarketih in restavracijah, kjer se te naprave nahajajo, na dnevnem nivoju prodaja zelo velike količine sadja in zelenjave.  Glede na to, da je osnovna naloga meroslovnega nadzora preprečiti dajanje na trg in uporabo merila, ki ne izpolnjujejo zahtev podanih v predpisih in s tem zaščititi potrošnike pred netočnim merjenjem, je ta evropski projekt za slovenske potrošnike zelo pomemben.

 

Vsaka sodelujoča država bo izvedla nadzorni pregled nad najmanj 50 in največ 100 napravami v uporabi.

 

Pri projektu preverjamo ali so bile te naprave dane na trg in uporabo v skladu s predpisi, pregledamo dokumentacijo (EU certifikat o pregledu tipa in izjavo o skladnosti, certifikat o pregledu POS sistema, izjavo o  skladnosti za celoten sistem), overitvene in druge oznake ter preskusimo točnost delovanja sistema.

 

Slovenija je vodilna država pri tem evropskem projektu, saj je bila ta naloga s strani evropskih kolegov zaupana vodji nadzora na Uradu RS za meroslovje, Dušanki Škrbić.

 

Rezultati prvih nadzornih pregledov v večini sodelujočih držav, tudi v Sloveniji, niso popolnoma zadovoljujoči, saj so bile že ugotovljene kršitve pri večjem številu imetnikov teh naprav. Gre predvsem za neskladnosti, kjer POS sistem nima pridobljenega ustreznega certifikata. Posledično to pomeni, da je pomanjkljiva tudi dokumentacija, nezaščitena programska oprema in podobno. Pri preskusu delovanja naprave kot celote in preskusu točnosti neavtomatskih tehtnic, razen ene izjeme, v Sloveniji ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

 

Projekt bo zaključen predvidoma v mesecu marcu 2018, ko bodo znani vsi podatki o ustreznosti teh naprav v šestih evropskih državah, ki v projektu sodelujejo.  Takrat bo vodja projekta pripravila tudi celovito končno poročilo za Evropsko komisijo in WELMEC. To bo nato na voljo tudi širši javnosti.