Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih

V Uradnem listu št. 73 z dne 18.12.2017 je izšel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih, ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi. Z navedenim pravilnikom se podaljšuje veljavnost odločb o priznanju pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona na obdobje petnajstih let, to je za dobo, v kateri se bo amortizirala merilna oprema, ki jo je nabavil Urad RS za meroslovje za nosilce nacionalnih etalonov s sredstvi iz strukturnih skladov.

 

V skladu z nedavno sprejeto Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025, se spreminjajo tudi določbe o sofinanciranju dejavnosti nosilcev nacionalnih etalonov. Pravilnik tako določa, da se iz sredstev Urada delno pokrivajo neposredni materialni stroški za vzdrževanje nacionalnih etalonov, njihov razvoj pa se sofinancira preko ciljnih razvojno raziskovalnih in aplikativnih projektov v skladu s predpisi, ki urejajo raziskovalno in razvojno dejavnost.  Na ta način bo možno v prihodnje razvojno raziskovalno delo sofinancirati bolj fleksibilno.

 

Opušča se tudi selektivno sofinanciranje posameznih področij priznanja nacionalnih etalonov. Razlog za to je ugotovitev, da je meroslovni sistem zrel in stabilen, vsa področja pa so med seboj enakovredna. Posledično se črta tudi določilo o določanju faktorjev priznanja za posamezna področja priznanja.

 

Uradni list RS - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih