Skoči na vsebino

NOVICA

V današnji številki Uradnega lista RS je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin

V današnji številki Uradnega lista RS št. 7/18, z dne 7. februar 2018 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin. Veljati prične petnajsti dan po objavi, torej 22. februarja 2018.


Z navedenim zakonom, ki je bil sprejet po skrajšanem postopku, smo izvedli manjše spremembe oziroma dopolnitve trenutno veljavnega zakona. Tako bodo po novem tuji kovanci iz plemenitih kovin, ki so bodisi plačilno sredstvo v tujini, bodisi so bili izdani v zbirateljske namene, izvzeti iz obveznega preskušanja in označevanja. V praksi se je namreč pokazalo, da gre za določeno podvajanje že izvedenih tovrstnih postopkov v tujini.


Z novim zakonom bo tudi formalno urejen prost promet s palicami in ploščicami iz kovnic, uvrščenih na seznam »Good Delivery List« Londonskega združenja za določanje kakovosti zlata in srebra (LBMA). Ker morajo tovrstni izdelki iz plemenitih kovin izpolnjevati zelo stroge tehnične in organizacijske zahteve, se njihovo preskušanje in označevanje v praksi že sedaj ni izvajalo.


Z novim zakonom smo valorizirali višino glob za prekrške, ki so trenutno nespremenjene vse od leta 2000 oziroma leta 2005. Inšpektorji pa bodo lahko globe izrekali v razponu in ne samo v najnižjih predpisanih zneskih.

 

Glede na to, da na Uradu RS za meroslovje vodimo evidenco dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, smo zakon uskladili tudi z določbami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

 

"Neuradno prečiščeno besedilo, kot informativni delovni pripomoček"