Skoči na vsebino

NOVICA

Potekali že 6. dnevi meroslovja v TMS ob sodelovanju IO (imenovanih oseb)

Uspešno izvedeni 6. dnevi meroslovja v Tehniškem muzeju Slovenije,

z novo energijo in zelo zanimivimi predstavitvami meroslovja s strani IO - imenovanih oseb

 

V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) je v torek, 10. 4. 2018, potekalo letno strokovno srečanje imenovanih oseb (IO) za izvajanje overitev meril, na katerem smo predstavili rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjem letu in novosti, ki bodo vplivala na razvoj meroslovja v prihodnosti.
Izpostavili smo sprejeto Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025, ki predstavlja dolgoročen načrt aktivnosti na vseh področjih merjenj in bodo zagotovila optimalen meroslovni razvoj.


Naslednja pomembna sprememba je povezana z mednarodnim sistemom merskih enot (SI), ki bo doživel redefinicijo in bo omogočil univerzalni dostop do merskih enot kjerkoli na Zemlji in tudi daleč stran od nje. V veljavo bo vstopil maja 2019.


Pregledali smo opravljeno delo  v letu 2017 ter predstavili načrte in smernice Urada za leto 2018 na področju izvajanja overitev meril in rezultate sodelovanja organov meroslovnega nadzora na skupnih evropskih projektih.


Predstavnik Slovenske akreditacije, g. Marko Verbovšek, vodja področja akreditiranja kontrolnih organov, pa je predstavil smernice za postopke akreditiranja v povezavi z imenovanjem za izvajanje overitev.


S strokovnim srečanjem so se v TMS začeli že 6. dnevi meroslovja za osnovne in srednje šole, ki jih je tudi letos Urad RS za meroslovje organiziral skupaj s Tehniškim muzejem Sloveniji. Novost letošnjega programa so bili različni meroslovnimi kotički, na katerih je bila predstavljena različna merilna oprema, kot tudi možnost merjenja z njo.

S prikazi so se v različnih terminih poleg Urada predstavile s strani urada imenovane organizacije za izvajanje overitev: Apollonia d.o.o., Jordan d.o.o., Lotrič Meroslovje d.o.o., Petrol d.d. in Zavod za gradbeništvo Slovenije. Za sodelovanje sem jim najlepše zahvaljujemo.

 

  • Urad RS za meroslovje je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je odgovoren za vzpostavitev in vodenje nacionalnega meroslovnega sistema s čimer zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost, varovanje zdravja, okolja, splošno tehnično varnost in varstvo potrošnikov ter slovenskemu gospodarstvu omogoča dosegati globalno konkurenčnost. V okviru 6. dnevov meroslovja so se obiskovalci lahko srečali preko slikovitih predavanj z zgodovino merjenja, merskimi enotami in izvedeli da prihaja redefinicija mednarodnega sistema merskih enot SI.

 

  • Petrol je največja slovenska energetska družba in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Na dnevih meroslovja so obiskovalci spoznali naše delo kot kontrolni in imenovani organ za merilnike tlaka v pnevmatikah. Spoznali so tako merilnike tlaka, kot tudi praktično preskusili delovanje merilnih inštrumenov.

 

  • Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za metrologijo vzdržuje referenčne etalone za SILO, MOMENT SILE in TRDOTO in izvaja meritve – kalibracije in overitve meril in preskusnih strojev. Obiskovalci so na meroslovnem kotičku ZAG izvedeli, kako z overitvenimi napravami z valji, za merjenje zaviralne sile motornih vozil, na enotah za izvajanje tehničnih pregledov ZAG prispeva k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Shematsko je bilo prikazano, kako se zagotavlja sledljivost meritev in etalon sile, ki nastopa v verigi sledljivosti.
  • V podjetju LOTRIČ Meroslovje z ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja opravljamo kalibracije in preskušanja, razvijamo vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenašamo znanje, zastopamo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbimo za razvoj in napredek področja meroslovja. V sklopu meroslovnih dni so obiskovalci s pomočjo zanimive aplikacije preverili, koliko tehtajo na različnih planetih v vesolju.
  • Podjetje Apollonia d.o.o. je že dvajset let prisotna v slovenskem zdravstvu, kjer s svojim znanjem in navdušenjem nad sodobno znanostjo združujejo tehniko, medicino in vrednoto življenja. Na našem predstavitvenem prostoru smo skupaj pogledali kakšen je krvni tlak v človeškem telesu in kako ga pravilno merimo ter kaj nanj vpliva. Za ta namen so ga zelo slikovito vsem obiskovalcem predstavili in ga nato tudi obiskovalci sami uporabili: Hg merilnik krvnega tlaka, elektronski in aneroidni merilnik.
  • Podjetje Jordan je leta 1988 zaoralo ledino na področju meroslovja. Kot prvi, smo pričeli s servisiranjem in kalibriranjem vodomerov. Danes smo tako največji zasebni laboratorij, ki se nenehno razvija in sledi vsem najnovejšim smernicam in zahtevam na področju tehnološkega razvoja in meteorološke zakonodaje. Na  dnevih meroslovja so obiskovalci, v okviru našega kotička, na slikoviti način preko predstavitve življenjskega cikla vodomera se seznanili z različnimi vrstami overitev  in kako pomembno je, da so merila v času veljavnosti overitve točna.

Na vseh meroslovnih kotičkih so številni učenci, dijaki, profesorji in drugi obiskovalci muzeja lahko tudi sami merili in se tako ob pomoči strokovnjakov s strani navedenih podjetij, se pobližje srečali z merilnimi instrumetni. Na ta način so številni tudi premagali različne strahove in si odgovorili na vprašanja: kako meriti, kako merilo uporabljati , kaj je pomembno, zakaj prihaja do napak, kako se merila kontrolirajo,...