Skoči na vsebino

NOVICA

Na izredni seji Državnega zbora je bil sprejet predlog Zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost.

Danes, dne 19. 4. 2018 je Državni zbor na svoji 60. izredni seji brez glasu proti potrdil predlog Zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost.

 

Namen sprememb Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost je dvojen, in sicer gre za:

  1. prenos pristojnosti za področje priznanja z ministrstva, pristojnega za znanost na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, z namenom vsebinske in postopkovne uskladitve tega področja ter
  2. prenos pristojnosti za strokovna in administrativna dela za Odbor RS za poslovno odličnost z Urada RS za meroslovje na javno agencijo, pristojno za podjetništvo.

S tem se udejanjajo rešitve iz Strategije poslovne odličnosti 2018-2030, ki ima za prvi strateški cilj vzpostavitev organizacije področja poslovne odličnosti na način, da bodo dejavnosti na tem področju lahko prispevale h večji konkurenčnosti Slovenije, saj so modeli odličnosti v svetu jasno dokazali, da lahko organizacije z uporabo teh pristopov ustvarjajo višjo dodano vrednost, ter s tem ohranjajo ali izboljšujejo položaj na trgu.