Skoči na vsebino

NOVICA

Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost

Dne, 4.5.2018, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO-C), 31/18, stran 4624. S tem sta stopili v veljavo dve pomembni spremembi za PRSPO postopek:

 

    1. prenos pristojnosti za področje priznanja z ministrstva, pristojnega za znanost, na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, z namenom vsebinske in postopkovne uskladitve tega področja ter
    2. prenos pristojnosti za strokovna in administrativna dela za Odbor RS za poslovno odličnost z Urada RS za meroslovje, na javno agencijo, pristojno za podjetništvo.

 

S tem je bil izpolnjen prvi korak k udejanjaju ciljev iz Strategije poslovne odličnosti 2018-2030, ki ima za prvi strateški cilj vzpostavitev organizacije področja poslovne odličnosti na način, da bodo aktivnosti na tem področju lahko prispevale h večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.