Skoči na vsebino

NOVICA

Kalibracije PRSPO 2018

Dne 26. 1. 2018 je bil objavljen javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnosti za leto 2018. Razpis je namenjen organizacijam v Sloveniji, ki živijo po modelu EFQM in želijo preveriti svojo odličnost, ter to pot tudi nadaljevati. Skladno s terminskim planom razpisa in predvidenim potekom ocenjevanja, so se tudi v letu 2018 Ocenjevalci PRSPO kalibrirali. Preko kalibracij imajo ocenjevali priložnost svoja znanja dopolnjevati in izmenjavati svoje strokovno znanje. Kalibracije PRSPO 2018 so potekale v dveh terminih, dne 24.5. in 28.5., v prostorih UE Novo mesto. Na tem mestu se želimo UE Novo mesto tudi najlepše zahvaliti za izjemno prijaznost in gostoljubnost.

 

Kalibracije so bile sestavljene iz naslednjih sklopov:
 
1. del
• Predstavitev novost EFQM in MIRS
• Proces ocenjevanja PRSPO
• Predstavitev lika vodilnega ocenjevalca

 

2. del - naloge
• Vzpostavitev timskega sodelovanja
• Poenotenje razumevanja temeljnih načel odličnosti
• Vzročno-posledične povezave v modelu odličnosti EFQM
• Priprava zaključnega poročila takoj po izvedenem ocenjevanju

 

Tekom celotnega dne si imeli vsi udeleženci priložnost tudi izpostaviti svoja vprašanja, podati svoja mnenja in razmišljanja, da bi se praksa v Sloveniji kar najbolj poenotila.


Pripravila:
mag. Polona Jerina