Skoči na vsebino

NOVICA

Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 (JPPOSODL 2018/19)

Javna agencija SPIRIT Slovenija je dne 21.8.2018 objavila javni poziv za področje krepitve poslovne odličnosti v podjetjih, celotna dokumentacija in obrazci za prijavo so vam dostopni na tej povezavi.

 

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter usposabljanju ključnih kadrov na področju poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Cilj javnega poziva: Cilj javnega poziva je spodbuditi najmanj 16 podjetij k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM oz. najmanj 3 podjetja iz vsake ciljne skupine prijaviteljev.

 

Rok: Javni poziv je odprt do porabe sredstev. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 24. 9. 2018, do 13. ure. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

 

Za dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k pozivni dokumentaciji , vam je na voljo javna agencija SPIRIT Slovenija. Vsi zainteresirani se pošljite pisno zaprosilo na e-naslov: podlicnost(at)spiritslovenia.si.

 

 

Povezava do spletne strani SPIRIT Slovenija