Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Nacionalni inštitut za biologijo sodeluje pri karakterizaciji certificiranih referenčnih materialov z digitalno PCR

Digitalna PCR (dPCR) je novejša tehnologija, ki omogoča natančno določanje števila kopij DNA v različnih organizmih in vzorcih. To je izrednega pomena na različnih področjih v zdravstvu, varnosti živil in okolju, kjer moramo določiti natančno količino prisotnosti mikroorganizma, povzročitelja bolezni ali pa npr. vsebnosti gensko spremenjenih organizmov (GSO) v živilih, krmi, semenih. Ena od aplikacij dPCR, ki omogoča zanesljivejše in natančnejše meritve in večjo primerljivost med laboratoriji, je vrednotenje certificiranih referenčnih materialov (CRM), ki jih laboratoriji uporabljajo tudi za zagotavljanje sledljivosti. Nacionalni inštitut za biologijo s svojim naprednim znanjem na področju dPCR že vrsto let sodeluje pri karakterizaciji CRM, ki jih proizvaja Joint Research Centre – Direktorat F zlasti na področju GSO.


Ena od aparatur za kapljični digitalni PCR (Biorad QX100) je bila kupljena ob sofinanciranju s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v lasti Republike Slovenije, njen upravljavec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, NIB pa jo ima kot nosilec nacionalnega etalona v brezplačni uporabi in jo tudi vzdržuje.

 

 

Slika: Kvantifikacija ene najbolj pogostih poljščin Roundup Ready soje z dvotarčno metodo.

 

Zgoraj: z modro so prikazani pozitivni razdelki, ki vsebujejo tarčno molekulo, v tem primeru referenčni gen za zaznavanje soje – lektin, s sivo pa so prikazani negativni razdelki, ki ne vsebujejo tarčne molekule. Spodaj: z zeleno so prikazani razdelki, ki vsebujejo tarčno molekulo, Roundup Ready sojo, sivi so prav tako kot zgoraj negativni razdelki oz. razdelki, ki ne vsebujejo tarčne molekule. Metoda omogoča kvantifikacijo zelo nizkih vsebnosti tarčne molekule, ki jo izračunamo iz razmerja pozivnih in negativnih razdelkov, v tem primeru je vsebnost Roundup Ready soje 0,7 %.