Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

ODPRLI RAZSTAVO 22 PLAKATOV na Krakovskem nasipu v Ljubljani

SPOROČILO ZA JAVNOST
       

ODPRLI RAZSTAVO 22 PLAKATOV

na Krakovskem nasipu v Ljubljani


OB POTRDITVI  REDEFINICIJE SISTEMA MERSKIH ENOT SI
10. 12. 2018 – 15. 1. 2019

 

Direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač in generalni direktor direktorata za notranji trg g. Fran Stanonik

sta danes 10. 12. 2018 sveačno odprla razstavo 22 plakatov na Krakovskem nasipu v Ljubljani. Namen razstave je tudi v Sloveniji obeležiti potrditev redefinicije mednarodnega sistema merskih enot SI , ki se je zgodil 16. novembra letos v Parizu.

 

 

Vsak dan se na vseh področjih življenja srečujemo z različnimi merjenji: mase, dolžine, hitrosti, časa, temperature, tlaka itn. Tega se niti ne zavedamo, pa vendar za pravilnost meritev skrbi kompleksen sistem meroslovja, brez katerega bi živeli v veliki zmedi. Točne meritve nam uravnavajo življenje in s tem čas, nakupe, omogočajo postavljanje pravilnih diagnoz v zdravstvu, življenje v zdravem okolju, zdravo hrano, tehnološki napredek pa tudi ugotavljanje, ali je v nakitu res toliko zlata, kot mora biti, in še veliko drugega.

 

Galileo Galilej je zapisal "Štejte, kar se da šteti, merite, kar se da meriti in, kar se ne da meriti, naredite merljivo". Tega se še danes držimo tudi na Uradu RS za meroslovje, kjer skrbimo za čim bolj urejen sistem merjenj v Sloveniji. Potrebe družbe so se od leta 1875, ko je bila podpisana Metrska konvencija, do danes precej spremenile in tudi meroslovje v Sloveniji tukaj ni izjema. Na Uradu RS za meroslovje skrbimo, da se merjenja prilagajajo potrebam vse hitreje razvijajoče se tehnologije.

S to razstavo želimo spodbuditi mimoidoče, da začnejo razmišljati o merjenjih in jim na nekaterih primerih predstaviti, kje vse se merjenja v vsakdanjem življenju izvajajo, pa se tega niti ne zavedamo.


Korenine meroslovja na področju Slovenije imajo dolgo tradicijo in segajo vse v prazgodovinski čas, kar dokazujejo bogate arheološke najdbe. V obdobju antike, Bizanca in v poznejših obdobjih so skozi kraje današnje Slovenije vodile vojaške in trgovske poti, ki so pomenile blagovno menjavo in z njo povezane meroslovne aktivnosti.


Cesarica Marija Terezija je v času svojega vladanja v Avstro-Ogrski monarhiji vpeljala za tiste čase vzoren red na področju meroslovja, zaradi česar je imela Slovenija že v 18. stoletju urejen meroslovni sistem, kjer je bilo poleg mer in merskih enot poskrbljeno tudi za primerno kontrolo in označevanje plemenitih kovin.
V Ljubljani so na primer za nadzor trgovskega prometa na Bregu ob Ljubljanici, kjer je postavljena razstava, postavili že sredi 18. stoletja javno tehtnico, v začetku 19. stoletja pa v okviru mitnice tudi mestno tehtnico za tehtanje blaga, ki so ga pripeljali v mesto. V letu 1877 je bil na naslovu »Na Prulah 17« (sedaj Grudnovo nabrežje 17) delujoč meroizkusni oz. merosodni urad. Na tem mestu še vedno deluje Urad RS za meroslovje, ki zagotavlja prebivalcem Slovenije zaupanje v meritve, ki se neposredno dotikajo njihovega življenja.

 

Vodilna slika razstave zato posega v zgodovino Ljubljane, približno 200 let nazaj, in prikazuje mestno tehtnico. Razstava je postavljena dvosmerno, kjer ima vsaka smer svojo zgodbo in hkrati obe skupaj tvorita celoto.

 

V smeri hoje proti centru mesta prikazuje pomen točnih meritev v vsakdanjem življenju. Mimoidočim želimo predstaviti, da lahko zaupamo merilu, ki izmeri količino pretočenega goriva npr. na bencinski črpalki, kakor tudi tehtnici v trgovini, ko kupimo 1 kg sadja, električnemu števcu, na podlagi katerega vsak mesec dobimo račun, vodomeru za plačilo porabljene pitne vode ipd. – ali kot pravimo na enem izmed razstavljenih plakatov, »da dobite toliko, kot plačate«. Predstavljena so merila in postopki, s katerimi se zagotavlja občanom pravilen obračun blaga in storitev, ter oznake, s katerimi se lahko občani prepričajo, da merilo kaže točno.

 

V drugi smeri hoje od centra mesta proti Krakovskemu nasipu pa so predstavljene osnovne enote mednarodnega sistema SI preko katerih se zagotavljajo točna in primerljiva merjenja po vsem svetu. Mednarodni sistem SI zagotavlja, da je meter v Sloveniji enak metru kjerkoli po svetu, kilogram enak kilogramu, sekunda sekundi…  Predstavi se zgodovinski razvoj merjenj in definicij posameznih enot, ki se zaključi z redefinicijo mednarodnega sistema SI, ki je bila sprejeta 16. novembra letos v Parizu. Nova definicija sicer ne bo vplivala na vrednosti merjenj v tem trenutku, omogočila pa bo točnejša merjenja v prihodnosti, za bodoče tehnološke izzive, za bodoče rodove in načine življenja, ki jih ustvarjajo oziroma še bodo ustvarjala slovenska podjetja.

 

Ob otvoritvi razstave bodo za podrobnejša pojasnila razstave in predstavitve pomena meroslovja v Sloveniji ter tudi širše na voljo sodelavci Urada RS za meroslovje. Med samo razstavo, ki bo na ogled vse do 15. 1. 2019 pa se lahko zainteresirani oglasijo na Uradu RS za meroslovje, ki je samo nekaj metrov (čez most Hradeckega) oddaljen od Krakovskega nasipa. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja, z vami delili meroslovne izkušnje in prisluhnili vašim pobudam.


mag. Dominika Rozoničnik
stiki z javnostmi na Uradu RS za meroslovje

 

 


Plakate je na podlagi idej in sporočilne note Urada RS za meroslovje oblikoval Boštjan Cerar iz podjetja Linea Media d. o. o. Za večino fotografij je poskrbel fotograf Matjaž Klemenc, nekaj pa je bilo kupljenih na spletni strani www.shutterstock.com in ustrezno preoblikovanih v zgodbo. Avtor fotografije za dolžinsko enoto meter pa je Matic Ačko.