Skoči na vsebino

NOVICA

VABILO - 7. dnevi meroslovja v Tehniškem muzeju Slovenije

7. DNEVI MEROSLOVJA v Tehniškem muzeju Bistra

 

 

Meroslovje je veda, s katero se dnevno srečujejo vsi šolarji, od prvega razreda in vse do mladih raziskovalcev na podiplomskih študijskih programih. V okviru programa, ki ga letos Urad RS za meroslovje organizira skupaj s spodaj predstavljenimi pooblaščenimi organizacijami za izvajanje overitev meril, bodo učenci preko meroslovnih kotičkov z možnostjo preizkusa različne merilne opreme spoznavali svet meroslovja, ki je poln zanimivosti, ugank in presenečenj.

 

Program po dnevih:

 

2.4.2019

Urad RS za meroslovje (plemenite kovine, masa in zakonska merila)

3.4.2019

Alba d.o.o., Elektro Maribor d.d., Apollonia d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije, Jordan d.o.o., Urad RS za meroslovje, Mettler Toledo d.o.o.

4.4.2019

Alba d.o.o., Nacionalni inštitut za biologijo, Apollonia d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije, Lotrič meroslovje d.o.o., Jordan d.o.o., Urad RS za meroslovje, Mettler Toledo d.o.o.

5.4.2019

Nacionalni inštitut za biologijo, Lotrič meroslovje d.o.o., Jordan d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije, Urad RS za meroslovje, Mettler Toledo d.o.o.

 

Urad RS za meroslovje je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je odgovoren za vzpostavitev in vodenje nacionalnega meroslovnega sistema, s čimer zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost, varovanje zdravja, okolja, splošno tehnično varnost in varstvo potrošnikov ter slovenskemu gospodarstvu omogoča dosegati globalno konkurenčnost. V okviru Dnevov meroslovja se bodo obiskovalci seznanili s pojmom plemenitih kovin in v nadaljevanju tudi sami izvedli enostaven preskus preverjanja ali so izdelki iz plemenitih kovin, ali ne. Nato bodo spoznali enoto kilogram, izvedli različna merjenja mase, se srečali z zakonskimi merili, z overitvenimi oznakami ter določili gostoto izdelku z različnimi metodami.

 

Nacionalni inštitut za biologijo je največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Osnovna dejavnost inštituta so temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področju okoljske problematike, kmetijstva in prehrane ter v zadnjem času zdravja. Inštitut je nosilec nacionalnega etalona za področje množina snovi/bioanalize nukleinskih kislin. Na dnevih meroslovja vam bodo predstavili kako pravilno izmeriti količino DNA, nosilke dednih informacij v celici, in zakaj je to pomembno.

 

Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za metrologijo, vzdržuje referenčne etalone za silo, moment sile in trdoto in izvaja meritve – kalibracije in overitve meril in preskusnih strojev.Spoznali boste kako z našimi overitvenimi napravami z valji, za merjenje zaviralne sile motornih vozil, na enotah za izvajanje tehničnih pregledov prispevamo k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu. Predstavili vam bomo primer merjenja sile in razložili shemo zagotavljanja sledljivosti meritev do etalona sile ZAG.

 

Alba d.o.o. je družinsko podjetje, prepoznavno kot eno vodilnih proizvodnih podjetij na področju zagotavljanja celostnih rešitev in najsodobnejših tehtalnih sistemov. Kot akreditiran laboratorij za maso, volumen, pretoke, pritisk in temperaturo izvajamo tudi akreditirane umeritve merilnih instrumentov in overitve meril. Naša proizvodna razvojna skupina je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij.

Na dnevih meroslovja vam bomo predstavili: občutljivost laboratorijskih tehtnic, spremembe gostote tekočin zaradi spremembe njihove temperature, temperatura v različnih točkah prostora in merjenje magnetnih lastnosti predmetov.

 

Podjetje Apollonia d.o.o. je že dvajset let prisotno v slovenskem zdravstvu, kjer s svojim znanjem in navdušenjem nad sodobno znanostjo združujejo tehniko, medicino in vrednoto življenja.

Na našem predstavitvenem prostoru bomo skupaj pogledali kakšen je krvni tlak v človeškem telesu in kako ga pravilno merimo ter kaj nanj vpliva. Za ta namen vam bomo predstavili in ga nato tudi vi sami uporabili: Hg merilnik krvnega tlaka, elektronski in aneroidni merilnik.

 

V podjetju LOTRIČ Meroslovje z ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja opravljamo kalibracije in preskušanja, razvijamo vrhunske in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenašamo znanje, zastopamo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbimo za razvoj in napredek področja meroslovja. V sklopu meroslovnih dni boste lahko obiskovalci s pomočjo zanimive aplikacije preverili, koliko tehtate na različnih planetih v vesolju.

 

Podjetje Jordan je leta 1988 zaoralo ledino na področju meroslovja. Kot prvi, smo pričeli s servisiranjem in kalibriranjem vodomerov. Danes smo tako največji zasebni laboratorij, ki se nenehno razvija in sledi vsem najnovejšim smernicam in zahtevam na področju tehnološkega razvoja in meteorološke zakonodaje. Na  dnevih meroslovja vam bomo predstavili življenjski cikel vodomera z  vrstami overitev  in kako pomembno je, da so merila v času veljavnosti overitve točna.

 

Elektro Maribor d.d. opravlja naloge operaterja distribucijskega omrežja v severovzhodni Sloveniji. Z robustnimi omrežij zagotavljamo večjo kakovost oskrbe z električno energijo, z razvojem pametnih omrežij pa trajnostne energetske rešitve. V družbi deluje Merilni laboratorij, ki izvaja kontrolo in overitev števcev električne energije ter merilnih transformatorjev. Kontrolo točnosti električnih števcev je razširil še na teren, kjer izvajajo meroslovni nadzor pod realnimi pogoji na merilnem mestu in referenčnimi pogoji v mobilnem merilnem laboratoriju, kar bodo obiskovalci tudi v živo videli in spoznali v Bistri.

 

Mettler Toledo je vodilni globalni proizvajalec preciznih in analitskih instrumentov, ki se uporabljajo v laboratoriju in industriji! Vodilo podjetja so razvoj in inovacije na področju merilnih tehnologij.

Na dnevih meroslovja se bomo predstavili s tehtnicami. Obiskovalci bodo lahko preizkusili analitske laboratorijske tehtnice in se seznanili z dobro prakso tehtanja.