Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Strokovno srečanje IO v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri

V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) je v torek, 2. 4. 2018, potekalo letno strokovno srečanje imenovanih oseb (IO) za izvajanje overitev meril, na katerem smo predstavili rezultate, ki smo jih dosegli v zadnjem letu in novostmi, ki bodo vplivale na razvoj meroslovja v prihodnosti.


V uvodnem pozdravu se je direktor Urada RS za meroslovje dr. Samo Kopač zahvalil predstavnikom IO za njihovo opravljeno delo in predstavil smernice Urada za leto 2019, predvsem na področju izvajanja overitev meril.


Naloga Urada je tudi nadzor nad delom IO, za katerega ocenjujemo, da je ustrezen, tako bomo še naprej izvajali predpisane nadzore.
V preteklosti so bila za IO s strani Urada RS za meroslovje izvedena usposabljanja na različnih področjih, ki so bila zelo dobro sprejeta in ocenjena. Na srečanju so bila  iz tega naslova vsem tudi predstavljene analize izvedenih usposabljanj v letu 2018. Urad bo z navedenimi usposabljanji nadaljeval  tudi v letu 2019 in jih še tudi nadgradili.


Urad preverja usposobljenost IO tudi z organizacijo medlaboratoriskih primerjav in tako je dr. Bogdan Blagojevič s podjetja Plinovodi d.o.o. predstavil poročilo o medlaboratorijski primerjavi na področju izvajanja overitev korektorjev, ki je bila izvedena v letu 2018 in v kateri so sodelovale vse IO, ki izvajajo overitve na omenjenem področju. Rezultati so pokazali ustrezno usposobljenost vseh udeleženih IO.


Na dogodku je bil prisoten tudi predstavnik Slovenske akreditacije (SA), g. Marka Verbovška, vodje področja akreditiranja kontrolnih organov, ki je na srečanju v času druženja omogočil izmenjavo koristnih informacij med SA, Uradom in IO povezanimi s postopki akreditiranja in imenovanja.


S strokovnim srečanjem so se v TMS začeli tudi že 7. dnevi meroslovja za osnovne in srednje šole, ki jih je tudi letos Urad RS za meroslovje organiziral skupaj s Tehniškim muzejem Sloveniji. 


S prikazi so se v različnih terminih poleg Urada predstavile s strani urada imenovane organizacije za izvajanje overitev: ALBA d.o.o., Apollonia d.o.o., Elektro Maribor d.d., Merilni laboratorij, Lotrič Meroslovje d.o.o., Nacionalni inštitut za biologijo - NIB in Zavod za gradbeništvo Slovenije - ZAG. Za sodelovanje sem jim najlepše zahvaljujemo.