Skoči na vsebino

NOVICA

Začasni odvzem priznanja za nosilca nacionalnega etalona

Urad RS za meroslovje je 23.4.2019 na podlagi  tretjega odstavka 18. člena Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. list RS, št.  51/07, 63/08, 59/14 in 73/17) izdal Kemijskemu Inštitutu, Hajdrihova 19, Ljubljana, odločbo o  začasnem odvzemu priznanja za nosilca nacionalnega etalona za obdobje največ enega leta.

 

Odločba o začasnem odvzemu priznanja za področje množina snovi/ anorganske nekovine in njihove spojine, sumarni parametri, pH, strupenost/v vodi, je bila izdana zaradi začasnega odvzema akraditacije s strani Slovenske akreditacije (http://www.slo-akreditacija.si/)  na podlagi odločitve št. 3151-0095/18-0042 z dne 19. 3. 2019. Kemijski inštitut je dolžan za povrnitev statusa nosilca nacionalnega etalona najkasneje v roku enega leta ponovno pridobiti akreditacijo, ki mu je bila začasno odvzeta in izpolnjevati vse ostale predpisane zahteve iz Pravilnika o nacionalnih etalonih. Obdobje začasnega odvzema se lahko skrajša, če bodo ugotovljene nepravilnosti odpravljene pred potekom enoletnega obdobja.