Skoči na vsebino

NOVICA

27. 10. 2015

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC

V Uradnem listu RS št. 79 z dne 23. 10. 2015 je izšel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, se v naš pravni red prenaša Direktiva 2011/17/EU, ki razveljavlja Direktivo EGS o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanašajo na merilnike zračnega tlaka v plašču motornih vozil (86/217/EGS).

 

Z navedenim pravilnikom, ki bo začel veljati 1. decembra 2015, se razveljavljajo t.i. »evropske določbe« pravilnika, to je tiste določbe, ki se nanašajo na postopke ugotavljanja skladnosti. V veljavi pa ostajajo določbe, ki se nanašajo na redne in izredne overitve, saj se bodo overitve še naprej izvajale po nespremenjenih postopkih.

 

Merilniki tlaka v pnevmatikah, ki imajo na dan uveljavitve pravilnika, to je 1. decembra 2015, veljavno EEC odobritev tipa, se lahko dajo v promet in uporabo ter EEC prvo overitev v skladu s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01) do izteka veljavnosti EEC odobritve tipa.