Skoči na vsebino

NOVICA

16. 11. 2015

24. Konferenca SZKO, "Celovito prestrukturiranje? ODGOVOR SO LJUDJE"

Celovito prestrukturiranje? ODGOVOR SO LJUDJE


12. in 13. novembra 2015 je v Portorožu potekala že 24. letna konferenca SZKO. V okviru konference so predavatelji iz različnih področij razmišljali ter podajali svoja videnja in dobre prakse s področja kakovosti poslovanja. V okviru modula »Pot k odličnosti« sta v imenu Urada RS za meroslovje predstavili svoje referate tudi Loredana Leon in mag. Dominika Rozoničnik. V svojih dveh referatih, katerih prispevek je v celoti možno prebrati spodaj, sta predstavili Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO), kot prepoznano znamko odličnosti v Sloveniji in koristi modela odličnosti EFQM v organizacijah javnega in zasebnega prava v RS.

 

KORISTI MODELA ODLIČNOSTI EFQM V ORGANIZACIJAH JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
mag. Dominika Rozoničnik, Natalija Jovanović in Loredana Leon

Povzetek
Evropski model odličnosti EFQM temelji na sklopu evropskih vrednot, prvič izraženih v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (1953) in Evropski socialni listini (1996). Model odličnosti je že ozirajoč se nazaj v zgodovino njegovega nastanka izhajal in bil razvit na podlagi dobrih praks ter potreb, ki so prihajale iz organizacij, javnega in zasebnega sektorja. Slovenija je tako leta 1998 sprejela Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost in tudi že podelila prvo nacionalno nagrado PRSPO. Prvi nastavki in pilotni projekti, v luči čim hitrejšega širjenja modela EFQM v Sloveniji, so bili usmerjeni tako v zasebni sektor, kot nekoliko kasneje tudi v javni sektor in na podlagi teh pozitivnih odločitev države, v Sloveniji beležimo izredno visoko ozaveščenost kot tudi kulturo poslovne odličnosti. Sodeč iz rezultatov analize, ki jo je izvedel Urad RS za meroslovje v začetku leta 2015 lahko zaključimo, da je model EFQM brezpogojno zaživel v vsej svoji veličini v organizacijah javnega in zasebnega sektorja, kjer so ga vzeli za svojega. Še poseben poudarek in pečat pa je pustil v javnem sektorju, predvsem v upravnih enotah, kjer se je ustvaril vidni razkorak med enotami, ki so se samoocenjevale po modelu EFQM in tistimi, ki ne. Iz tega vidika ugotavljamo, da je potrebno na ravni države spodbuditi celotni javni sektor, po zgledu Slovenskega državnega holdinga (SDH), da sprejme priporočilo s katerim se bo celotni javni sektor samoocenjeval po modelu EFQM in na podlagi tega tudi sprejemal ukrepe izboljšav, poročal o svojih dosežkih javnosti ter pisal svojo strategijo.

 

PRIZNANJE RS ZA POSLOVNO ODLIČNOST (PRSPO) – PREPOZNANA ZNAMKA ODLIČNOSTI V SLOVENIJI
Loredana Leon, Franc Stanonik in mag. Dominika Rozoničnik

Povzetek
V Sloveniji imamo že od leta 1998 nacionalno nagrado »Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost - PRSPO«, ki ga v imenu Vladnega Odbora PRSPO koordinira Urad RS za meroslovje, organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je nacionalna partnerska organizacija EFQM v smislu prenosa znanja, dobrih praks ter metodologije vrednotenja uspešnosti poslovanja podjetij in javnih inštitucij. Po modelu odličnosti EFQM je bilo doslej v Sloveniji ocenjenih blizu 100 organizacij (nekatere večkrat), tako iz zasebnega kot iz javnega sektorja. Slovenska podjetja, ki so se doslej dala oceniti in so prejele nagrado PRSPO, dejansko po tem modelu tudi vsakodnevno živijo. Tudi krizne dogodke in obdobja lažje prebrodijo, kot tiste, ki tega modela in meril odličnosti ne upoštevajo. Model odličnosti EFQM je praktično in preizkušeno orodje v številnih organizacijah javnega in zasebnega sektorja širom Evrope in tudi v Sloveniji. Od svojega začetka pred 25 leti, ga uspešno uporablja že preko 30.000 organizacij. V Sloveniji v povprečju še vedno zaostajamo za evropskimi rezultati za 170-190 točk. To jasno kaže na potrebo po sistematskih ukrepih države na tem področju, kar bi bilo mogoče udejanjiti s sprejemom ustrezne strategije na tem področju in z njeno implementacijo na vseh področjih delovanja, še zlasti v zdravstvu, državni upravi in vseh nivojih izobraževanja, od vrtcev naprej.

 

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo »Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – Quo Vadis?, kjer so različni gostje iz MJU, SZKO, EU ocenjevalcev, razsodnikov PRSPO in tudi MGRT, Urada RS za meroslovje razmišljali ter iskali možnosti kje in kako podpreti aktivnosti, da bi dvignili pomen zakona in postopka PRSPO ter k samoocenjevanju pritegnili čim več manjših in velikih organizacij javnega, kot tudi zasebnega prava.