Skoči na vsebino

NOVICA

15. 5. 2015

Slovenija se še vedno lahko pohvali s poslovno odličnimi organizacijami in prepoznavnostjo oziroma zavedanjem koristi modela odličnosti EFQM

Slovenija se še vedno lahko pohvali s poslovno odličnimi organizacijami in prepoznavnostjo oziroma zavedanjem koristi modela odličnosti EFQM
Podelitev priznanj RS za poslovno odličnost PRSPO 2014, letos potekala v Novem mestu PRSPO 2014


Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) predstavlja najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi meril in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru (evropske) EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah evropske unije.

Vladni program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se skladno z zakonom izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

 

Na javni razpis za leto 2014 se je prijavilo in v procesu ocenjevanja za priznanje sodelovalo pet (5) organizacij, ki jih je ocenjevalo petintrideset (35) ocenjevalcev iz ocenjevalne komisije. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetij in inštitucij je potekalo po vseh devetih merilih (evropskega) modela odličnosti EFQM. To pomeni, da se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.


Odbor PRSPO je na svoji seji v marcu  2015, na predlog razsodniške skupine potrdil naslednje finaliste, ki so se uvrstili v ožji izbor:

I. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:
- EUROPLAKAT d.o.o., Ljubljana
      (katerega dejavnost je posredovanje oglaševalskega prostora)

II. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja:
- FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
(izvaja visoko strokovno izobraževanje)

III. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana,
(ki izvaja zdravstveno, pedagoško in raziskovalno dejavnost)


Vse navedene organizacije so dokazale uspešno uporabo (evropskega) modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

 

Tudi letos bodo na slovesnosti že tretjič podeljeni mednarodno veljavni certifikati "Prepoznani odličnosti«, vsem 5 organizacijam, na podlagi distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in EFQM iz Bruslja, ki so prejele več kot 300 ali 400 točk od 1000 možnih. EFQM pa bo vse objavil na svojem seznamu, skupaj z ostalimi uspešnimi organizacijami v Bruslju. Prejemniki to vrstnega certifikata so: Javni holding Ljubljana, d.o.o., Šolski center Kranj, Europlakat d.o.o., Fakulteta za zdravstvo Jesenice in Univerzitetni klinični center Ljubljana.

 

Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, je izjemnega pomena, saj predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu, kar lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

 

Stanje na področju gospodarstva se v Sloveniji počasi izboljšuje kar ocenjuje tudi evropska komisija in na tej poti rasti so tudi te uspešne organizacije, ki so se v preteklem letu prijavile na javni razpis PRSPO ter številne druge, ki jim še sledijo in se že samoocenjujejo ter iščejo svoje prednosti in prepoznavajo priložnosti za izboljšave. Odbor za priznanja PRSPO pa tokrat žal ni prepoznal nobene organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za minulo leto 2014. Zato je Odbor sklenil, da se najvišje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2014 ne podeli.

 

Odločitev odbora je bila težka, saj se zaveda razmer in uspešnosti organizacij, a hkrati se zaveda tudi namena (evropskega) modela odličnosti EFQM ter vrednosti in odgovornosti, ki jo prinaša laskavi naziv ter najvišje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Ta odločitev se mora v vseh nas zaiskriti kot motivacija in stalni opomin, da je vsak dan priložnost za nove izzive in stalno izboljševanje.

Tega se kot kaže vedno bolj zavedajo tudi številne organizacije v Sloveniji, kot tudi Slovenski državni holding, ki je odločno pristopil zraven s priporočilom 5 ter naložil vsem organizacijam v državni lasti, da se samoocenjujejo po modelu EFQM ter tako iščejo svoje prednosti in priložnosti za izboljšave. Tega smo zelo veseli, saj je to kot znajo povedati naši pretekli zmagovalci eden od ukrepov za dvig konkurenčnosti, izboljšanja rezultatov poslovanja ter izboljšanja organizacijske klime, ki organizacijam daje dodano vrednost in jih dviga iz povprečja.


Vsem letošnjim ocenjevalcem in njihovim delodajalcem se v imenu Odbora Republike Slovenije za priznanja in Urada RS za meroslovje iskreno zahvaljujem za dragoceni čas,  trud in vloženo delo pri ocenjevanju kandidatov za priznanje v postopku 2014.

Vsem letošnjim finalistom in prejemnikom certifikata EFQM pa izrekamo dobrodošlico v družbo odličnih.


Novo mesto, 14. 5. 2015                                               mag. Dominika Rozoničnik
                                                             Odnosi z javnostmi Urada RS za meroslovje