Skoči na vsebino

NOVICA

17. 6. 2015

Na posvetu PRSPO 2015 o najboljših praksah samoocenjevanja in delovanja po modelu odličnosti EFQM

SPOROČILO ZA MEDIJE


Na posvetu PRSPO 2015 o najboljših praksah (samo)ocenjevanja in delovanja po modelu odličnosti EFQM

Urad RS za meroslovje pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski državni holding in Slovensko združenje za kakovost in odličnost so danes, 17. junija 2015, organizirali posvet Priznanje RS za poslovno odličnost – PRSPO 2015, na katerem so bile predstavljene dobre prakse in koristi modela odličnosti EFQM kot tudi podrobnosti javnega razpisa za PRSPO 2015 ter priprave vloge za razpis. Namen posveta je bil spodbuditi pripravljenost organizacij za samoocenjevanje po modelu odličnosti EFQM, odpreti prostor izmenjavi izkušenj in dobrih praks na tem področju ter povezati vse, ki si prizadevajo za napredek pri udejanjanju odličnosti poslovanja v Sloveniji.


Ljubljana, 17. junij 2015 –  Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se že od leta 1998, ko je bil sprejet Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost. Od takrat je bilo po modelu odličnosti v Sloveniji ocenjenih že več kot 100 organizacij, tako iz zasebnega kot javnega sektorja, ki uvajajo sisteme sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti.

 

Za doseganje nadpovprečnih poslovnih rezultatov ter konkurenčnosti je uvajanje odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije. Vlada Republike Slovenije zato spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.

Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev (evropske) EFQM nagrade za odličnost - EEA iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje vladni Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji modela odličnosti EFQM.

 

Da bi še spodbudili pripravljenost za samoocenjevanje po modelu odličnosti, odprli prostor izmenjavi izkušenj in dobrih praks na tem področju ter bolj povezali vse, ki si prizadevajo za napredek pri udejanjanju odličnosti in uveljavljanju modela odličnosti EFQM v Sloveniji so Urad RS za meroslovje (MIRS), Slovenski državni holding (SDH) in Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) danes, 17. junija 2015, organizirali posvet Priznanje RS za poslovno odličnost – PRSPO 2015, ki je potekal na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani.

 

Prvi sklop posveta je bil namenjen predstavitvi dobrih praks in izkušenj dosedanjih prejemnikov PRSPO. Izkušnje in aktivnosti družinskega podjetja Lotrič Meroslovje na poti do priznanja PRSPO je najprej predstavil direktor Marko Lotrič, ki je tudi član Odbora PRSPO. Podjetje Lotrič Meroslovje, katerega glavna dejavnost je pregled merilne in laboratorijske opreme, je državno priznanje za poslovno odličnost dobilo leta 2012 v kategoriji majhnih podjetij. Mira Retelj, direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto, je v nadaljevanju predstavila koristi modela EFQM, kot so jih zaznali po njegovi uvedbi v tej bolnišnici, ki je leta 2011 prišla v ožji izbor za nagrado PRSPO in predstavlja pionirja na področju odličnosti v zdravstvu. Mag. Bojan Luskovec, predsednik uprave Elektra Gorenjska, ki je nagrado PRSPO prejelo leta 2012, pa je spregovoril o tem, zakaj v podjetje vpeljati model EFQM in kako zanj navdušiti vse zaposlene. Sklop o dobrih praksah slovenskih organizacij se je končal z okroglo mizo, na kateri so udeleženci razpravljali o prednostih uvedbe modela odličnosti EFQM v poslovanje gospodarske družbe ali javne ustanove.

 

Stanje pri uporabi modela odličnosti EFQM v Sloveniji, vključno s PRSPO, sicer opozarja, da organizacije večinoma še niso dovolj spoznale osnovnega namena uporabe modela kot najširšega okvira izboljševanja celostnega poslovanja znotraj organizacij. Temu je namenjeno samoocenjevanje, na osnovi katerega organizacije skozi leta izboljšujejo svoje sposobnosti uresničevanja ciljev in strategij. Drugi sklop posveta je bil zato namenjen izpostavitvi pomena in koristi samoocenjevanja za organizacije. Slovenski državni holding je v svojih priporočilih med drugim izpostavil pričakovanje, da se bodo velike družbe s kapitalsko naložbo države samoocenjevale po modelu odličnosti EFQM. Priporočilu in aktivnostim na področju samoocenjevanja organizacij v državni lasti se je posvetil Miha Kerin, samostojni svetovalec v oddelku za pravne in kadrovske zadeve SDH, mag. Aleš Košir, izvršni direktor Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, je predstavil pomen in koristi samoocenjevanja po modelu odličnosti EFQM, Vojko Križman, predsednik razsodniške skupine PRSPO, pa je na samoocenjevanje pogledal skozi objektiv delodajalca in ocenjevalca.


Predstavnici Urada RS za meroslovje mag. Dominika Rozoničnik in Loredana Leon sta ob koncu podrobneje predstavili javni razpis PRSPO 2015 in podali nekaj ugotovitev ter izsledkov iz cost-benefit analize koristi modela EFQM, ki je bila izvedena med odličnimi slovenskimi organizacijami, ki živijo in delajo po modelu EFQM.

---

Za več informacij o dogodku sta vam na voljo: mag. Dominika Rozoničnik, telefon: 01 244 27 21, e-pošta: dominika.rozonicnik(at)gov.si, mag. Aleš Košir, telefon: 01 58 98 490, e-pošta: info(at)szko.si.