Skoči na vsebino

NOVICA

30. 6. 2015

V Uradnem listu št. 45 z dne 24. 6. 2015 je izšel Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju meroslovja

S Pravilnikom o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju meroslovja, ki bo začel veljati 1. 12. 2015, se v naš pravni red prenaša Direktiva 2011/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o razveljavitvi direktiv Sveta 71/317/EGS, 71/347/EGS, 71/349/EGS, 74/148/EGS, 75/33/EGS, 76/765/EGS, 76/766/EGS in 86/217/EGS.

 

Na podlagi navedenega bodo 1. 12. 2015 prenehali veljati naslednji pravilniki:
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži nad srednjo točnostjo, katerih nazivna vrednost je večja ali enaka 1 mg ter manjša ali enaka 50 kg, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01),
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 5 do 50 kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in za 1 do 10 kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01),
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za alkoholometre in alkoholne hidrometre (Uradni list RS, št. 74/01) in
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hektolitrske mase žitaric, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01).

 

Prehodno obdobje v katerem se lahko še izvajajo EEC prve overitve zgoraj navedenih uteži traja do 30. 11. 2025.

 

Prehodno obdobje za ostala merila (alkoholometri in alkoholni hidrometri  ter merilniki hektolitrske mase) ni določeno, saj v R. Sloveniji nismo izdajali tipskih odobritev za ta merila.