Skoči na vsebino

NOVICA

16. 3. 2016

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2015

SPOROČILO ZA JAVNOST

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2015


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev (evropske) EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja države – od poslovnega sektorja, do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje. 

Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so primer odličnega poslovanja na vseh področjih svojega delovanja. Izbrane so izmed finalistov in se tako uvrstijo v vrh poslovno odličnih organizacij v slovenskem prostoru.

 

Ocenjevanje organizacij je potekalo po modelu odličnosti EFQM 2013, ki daje več poudarka etičnosti, integriteti poslovanja ter prevzemanju odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost organizacije. Prav tako je večji poudarek na vlogi zaposlenih kot temeljnih nosilcih napredka, sprememb, ustvarjalnosti in inovativnosti.  Odbor PRSPO je tako na svoji korespondenčni seji, na predlog razsodniške skupine PRSPO izmed prijavljenih in ocenjenih organizacij potrdil naslednje finaliste iz javnega sektorja: ELEKTRO MARIBOR d.d. in SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi) ter ŽALE d.o.o. (v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi).

 

Vse navedene organizacije so dokazale uspešno uporabo (evropskega) modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

 

Namen priznanja je spodbujati slovenske gospodarske družbe in javne inštitucije na vseh področjih delovanja k uvajanju sodobnega, učinkovitega in celovitega pristopa za doseganja kakovosti in poslovne odličnosti. Kar dokazujejo številne odlične organizacije v Sloveniji in tujini, ki so k temu že pristopile.

 

Potrebno pa je samokritično ugotoviti, da je razširjenost in prepoznavnost Priznanja RS za poslovno odličnost po merilih in zgledu evropske nagrade v Sloveniji še vedno premajhna. Na tem področju nas čaka še veliko dela in ena od aktivnosti je planirano srečanje na temo “Koristi modela odličnega vodenja v slovenskih organizacijah”, ki bo 17. 3. 2016 v okviru mednarodne konference “Trajnostna organizacija” v Portorožu. Predstavljene bodo dobre prakse odličnih slovenskih organizacij.


V petek, 18. 3. 2016 pa bo v Uradnem listu in spletni strani Urada RS za meroslovje (www.mirs.gov.si) objavljen   nov javni razpis za zbiranje kandidatur za PRSPO 2016.

Ljubljana, 16. 3. 2016                                                  mag. Dominika Rozoničnik

                                                                 stiki z javnostmi Urad RS za meroslovje