Skoči na vsebino

NOVICA

18. 3. 2016

Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2016

SPOROČILO ZA JAVNOST

Objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost  

(PRSPO)

za leto 2016

 

Danes 18. 3. 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za zbiranje prijav za kandidaturo organizacij za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2016 .

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Za doseganje nadpovprečnih poslovnih rezultatov je uvajanje poslovne odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije. Vlada Republike Slovenije zato spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja poslovnih rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.

Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev (Evropske) nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji evropskega modela odličnosti EFQM.

Prijavitelji bodo prejeli mednarodno veljavne certifikate

Prijavitelji na Javni razpis PRSPO za leto 2015 bodo prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih meril (evropske) EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih) ter se uvrstili na mednarodni seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM.

K prijavi na javni razpis so po vzoru EFQM (Evropske) nagrade za odličnost iz Bruslja vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

-       v zasebnem sektorju: podjetja z več kot 250 zaposlenimi,

-       v zasebnem sektorju: podjetja z 250 ali manj zaposlenimi,

-       inštitucije v javnem sektorju: z več kot 250 zaposlenimi,

-       inštitucije v javnem sektorju: z 250 ali manj zaposlenimi.

V kategoriji javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Od leta 2013 je v veljavi novi model odličnosti EFQM 2013, ki poudarja večjo proaktivost in agilnost v poslovanju ter uvaja poenostavljeno točkovalno matriko RADAR. Kriteriji novega modela so podlaga za ocenjevanje odličnosti poslovanja podjetij in inštitucij v okviru priznanja RS za poslovno odličnost in poleg pomena voditeljstva, timskega dela, znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti poudarjajo močnejšo organizacijsko proaktivost in agilnost za dvig konkurenčnosti.

Podporo modelu odličnosti EFQM so poleg evropskih politikov kot je npr. bivši predsednik Sveta Evropske Unije g. Herman van Rompuy izrazili tudi številni slovenski politiki, gospodarstveniki in predstavniki javnih inštitucij, kjer je še posebej potrebno izpostaviti Slovenski državni holding(SDH), ki je v svojem Priporočilu 5 med drugim zapisala, da se bodo družbe s kapitalsko naložbo države ter SDH redno letno samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM. Iz tega naslova se je v lanskem letu izredno povečal interes za vpeljavo modela odličnosti EFQM v različna delovna okolja.

Vse, ki vas zanima vpeljava modela odličnosti EFQM v vaše delavno okolje ali prijava na javni razpis PRSPO 2016 lahko pokličete na Urad RS za meroslovje in se dogovorite za brezplačno predstavitev modela EFQM ali izvedbo delavnic (T: 03-428-0770 ali E: prspo.mirs(at)gov.si).

 

Vabljeni k prijavi na javni razpis PRSPO 2016  do 6. 9. 2016 in

dobrodošli v družbo odličnih.

http://www.mirs.gov.si

JAVNI RAZPIS in razpisna dokumentacija za PRSPO 2016

 

 

 

                                                                             mag. Dominika Rozoničnik,

                                                                 odnosi z javnostmi Urada RS za meroslovje