Skoči na vsebino

NOVICA

21. 3. 2016

35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti

SPOROČILO ZA JAVNOST
35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
»Koristi modela odličnega vodenja v slovenskih organizacijah«
17. marec 2016


Urad RS za meroslovje, SPIRIT Slovenija in Fakulteta za organizacijske vede Kranj, so v okviru 35. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti organizirali zelo vsebinsko zanimiv ter številčno obiskan panel »Koristi modela odličnega vodenja v slovenskih organizacijah«.
 
Namen panela je bil v okviru krovnega naslova konference »Trajnostna organizacija« pogledati na trajnostni razvoj, ki postaja del najpomembnejših družbenih vrednot tudi preko uveljavljenega evropskega modela poslovne odličnosti EFQM. Zaostajanje na področju trajnostnega razvoja bo predstavljalo vedno večje tveganje za organizacije in bo lahko vplivalo tako na njihovo celostno uspešnost kot na njihovo sposobnost ustvarjanja dolgoročne vrednosti za deležnike. Zato se organizacije soočajo z velikimi izzivi, kot na primer, kako vključiti vidike trajnosti v svoje temeljne poslovne strategije, v proces odločanja in vodenja.
Iz tega naslova smo v okviru panela s pomočjo z managerji odličnih organizacij, najodličnejših slovenskih organizacij, preko njihovih lastnih zgodb predstavili vidik koristi uporabe preverjenega evropskega modela poslovne odličnosti EFQM ter odgovorili na številna odprta vprašanj: kakšen vpliv ima model na poslovanje odličnih slovenskih organizacij, kako se to kaže v poslovnih rezultatih, inovativnosti, ustvarjalnosti zaposlenih in stalnem razvoj pri dvigu konkurenčnosti na trgu.
Za doseganje nadpovprečnih poslovnih rezultatov ter konkurenčnosti je uvajanje odličnosti nujna razvojna perspektiva Slovenije. Vlada Republike Slovenije zato spodbuja podjetja in javne inštitucije k uvajanju stalnih izboljšav, kakovostnejšega poslovanja, izboljšanja rezultatov ter k doseganju globalne konkurenčnosti.

 

Ocenjevanje za priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) poteka na podlagi metodologije in kriterijev (evropske) EFQM nagrade za odličnost - EEA iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje vladni Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji modela odličnosti EFQM.

Da bi še spodbudili pripravljenost za samoocenjevanje po modelu odličnosti EFQM, odprli prostor izmenjavi izkušenj in dobrih praks na tem področju ter bolj povezali vse, ki si prizadevajo za napredek pri udejanjanju odličnosti in uveljavljanju modela odličnosti EFQM v Sloveniji so Urad RS za meroslovje (MIRS), Slovenski državni holding (SDH), SPIRIT Slovenija in Fakulteta za organizacijske vede Kranj, 17. marca 2016 organizirali to strokovno srečanje.

 

Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi dobrih praks in izkušenj dosedanjih prejemnikov PRSPO. Koristi modela odličnosti EFQM so pred petimi leti spoznali tudi v podjetju TPV d.d. iz Novega mesta, ki se je celotne zgodbe lotilo zelo sistematično z izobraževanjem svojih lastnih ocenjevalcev PRSPO in aktivnim sodelovanjem vseh zaposlenih od najvišjega vodstva navzdol pri vpeljavi modela odličnosti v svoje delovno okolje. Kakšna je njihova pot odličnosti pet let po prejetju priznanja, nam je zaupal mag. Anton Petrič, direktor sektorja sistemi vodenja kakovosti in član razsodniške skupine PRSPO. Kulturo odličnosti in rezultate uporabe modela v manjših organizacijah je slikovito predstavil direktor Marko Lotrič, iz družinskega podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o., ki je na pot poslovne odličnosti stopil že pred približno desetimi leti in mu je uporaba meril postala način življenja, trajnostnega razvoja ter inovativnosti.
 
Evropski model odličnosti EFQM je živ model, ki se odziva na dogajanja v prostoru in odlične organizacije imajo voditelje, ki obvladujejo ter udejanjajo prihodnost in so zgled vrednot ter etičnih načel organizacije. Takšni organizaciji sta tudi  Elektro Gorenjska d.d. in  Europlakat d.o.o., kjer je bil vsak na svojem področju bil pionir v vzpostavljanju modela in premikanju mej do kod vse seže poslovna odličnost ter kakšne rezultate lahko s pomočjo teh orodij še dosežemo. Bogate izkušnje odličnosti vodenja in motiviranja zaposlenih sta z nami delila predsednik uprave Elektra Gorenjske d.d., mag. Bojan Luskovec in direktor Europlakata d.o.o., Marko Kolbl.

 

Življenje in samoocenjevanje po modelu odličnosti je pot, ki jo mora vsaka organizacija prehoditi z namenom, da se iz ugotovljenih priložnosti uči, izboljšuje ter raste, nam je povedal predsednik razsodniške skupine g. Vojko Križman, ki prihaja iz Mahle Letrika d.d., iz Šempetra. Svoje bogate izkušnje na področju uporabe in vpeljevanje modela EFQM v organizacije je podkrepil tudi s številnimi statističnimi analizami, kje Slovenija je in kam lahko pride.

Ena od odprtih poti je že v petek, 18. 3. 2016, v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za prijavo za Priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2016. Podporo modelu odličnosti EFQM so poleg evropskih politikov kot je npr. bivši predsednik Sveta Evropske Unije g. Herman van Rompuy, izrazili tudi številni slovenski politiki, gospodarstveniki in predstavniki javnih inštitucij, kjer je še posebej potrebno izpostaviti Slovenski državni holding (SDH), ki je v svojem Priporočilu 5 med drugim zapisal, da se bodo družbe s kapitalsko naložbo države ter SDH redno letno samoocenjevali po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM. Iz tega naslova se je v lanskem letu izredno povečal interes za vpeljavo modela odličnosti EFQM v različna delovna okolja.

Vse, ki vas zanima vpeljava modela odličnosti EFQM v vaše delovno okolje ali prijava na javni razpis PRSPO 2016 lahko pokličete na Urad RS za meroslovje in se dogovorite za brezplačno predstavitev modela EFQM ali izvedbo delavnic (T: 03-428-0770 ali E: prspo.mirs(at)gov.si).

 

Smo, kar nenehno počnemo.
Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada.
(Aristotel)

 

Predstavitev Vojko Križman, predsednik razsodniške skupine PRSPO

 

Ljubljana, 21. 3. 2016                                                   mag. Dominika Rozoničnik
                                                                  stiki z javnostmi Urad RS za meroslovje