Skoči na vsebino

NOVICA

12. 4. 2016

Podelitev priznanj RS za poslovno odličnost PRSPO 2015 letos potekala v Festivalna dvorani v Ljubljani

SPOROČILO ZA JAVNOST

Podelitev priznanj RS za poslovno odličnost PRSPO 2015
letos potekala v Festivalni dvorani v Ljubljani
»Trajnostni razvoj organizacij na temeljih poslovne odličnosti«

 

V Festivalni dvorani Ljubljana je danes, 12. 4. 2016, potekala Slavnostna podelitev priznanj RS za poslovno odličnost, ki se skladno z zakonom izvaja že od leta 1998, in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišja državna nagrada za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi meril in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru (evropske) EFQM nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v drugih državah Evropske unije.

V slavnostnem nagovoru je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti številnim udeležencem slovesnosti PRSPO 2015 iz javnega in zasebnega sektorja med drugim tudi povedal, »da je Vlada RS med svoje prednostne naloge na področju gospodarstva v tem letu uvrstila tudi krepitev trga dela, s poudarkom na zaposlovanju mladih, skrb za državno premoženje, kjer je ključen donos državnega kapitala, razvoj potenciala turizma in seveda izboljšanje poslovnega okolja.«

 

V nadaljevanju je povedal tudi, »da prav izboljšanju poslovnega okolja, tako za domača kot za tuja podjetja, na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posvečajo veliko pozornosti s sprejemanjem ustreznih ukrepov, pripravljenih v sodelovanju z gospodarstveniki. Seveda pa so za to potrebne reforme, ki so možne le, če poznamo svoje prednosti in priložnosti za izboljšave, zato je model odličnosti tako zelo pomemben. Tega se zavedamo tudi na ministrstvu in v vladi. Zato podpiramo merjenje odličnosti in delovanje v skladu z njo. Smo pa prepričani, da je treba na tem področju zastaviti jasne strateške smernice skupaj s tistimi, ki po modelu odličnosti že delate in s strokovnjaki na tem področju.«

 

Osrčje celotnega aparata, ki skrbi za pravilno izvajanje postopka, nadzoruje delovanje ocenjevalcev in skrbi, da so resnično vse ocene in poročila podani skladno z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost, evropskim modelom odličnosti EFQM ter prakso EFQM nagrade za odličnost v Bruslju, je razsodniška skupina PRSPO. Zato je v nadaljevanju predsednik razsodniške skupine Vojko Križman predstavil letošnji postopek ocenjevanja in se še posebej ob zaključku zahvalil vsem ocenjevalcem ter podelil pohvale za 10-kratno ocenjevanje sledečim trem ocenjevalcem: Blanki Kaker, mag. Petru Pustatičniku in mag. Bojanu Vovku.

 

Z uporabo modela odličnosti EFQM kot celovitega okvira menedžmenta, ki ga uporablja več kot 30.000 organizacij v Evropi, smo se v Sloveniji srečali pred približno 20 leti in od takrat je postalo nepogrešljivo orodje v številnih slovenskih organizacijah. Iz tega naslova je državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo mag. Tanja Bogataj naslednjim organizacijam:  Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Elektro Maribor, d. d., in Žale, javno podjetje, d. o. o., podelila mednarodno veljavne certifikate na podlagi distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in EFQM iz Bruslja za doseženih več kot 300 oziroma 400 točk od 1000 možnih. EFQM pa bo vse objavil na svojem seznamu, skupaj z drugimi uspešnimi organizacijami v Bruslju.

 

Harry Levinson, pionir v uporabi psihoanalitskih teorij v managementu in voditeljstvu, je že daljnega leta 1994 v svojem članku  "Zakaj so padli velikani - psihološke korenine propada korporacij," zapisal nekaj, kar velja še danes in odgovarja na številna vprašanja:
"Glavni problem, ki mu v menedžerski literaturi ni bila dana skoraj nikakršna pozornost, je resnica, da v mnogih primerih glavni direktor ni imel konceptualnih sposobnosti, da bi razumel stopnjo kompleksnosti, s katero se danes sooča. Na kratko, preprosto ne vedo, s čim se soočajo, kaj se dogaja njim in njihovim organizacijam, kaj šele, da bi vedeli, kaj naj naredijo. Preprosto ne zmorejo absorbirati takega obsega informacij, kot bi morali, in jih organizirati po različnih virih in jih osredotočiti na probleme organizacije na način, da bi ju pretvoril v vizijo in strategijo."

 


Tega se zavedata in v luči vseh devetih meril evropskega modela EFQM delujeta tudi prejemnika diplome za uvrstitev v ožji izbor med finaliste:

I. v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja:


- Žale, javno podjetje, d. o. o.; diplomo je prevzel direktor družbe mag. Robert Martinčič
     in

 

II. v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja:

- Elektro Maribor,, d. d.;,  diplomo je prevzel predsednik uprave mag. Boris Sovič


V nadaljevanju je državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti povedal, »da Odbor PRSPO žal letos ni prepoznal nobene organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za minulo leto. Zato je Odbor sklenil, da se najvišje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2015 ne podeli. Odločitev odbora je bila težka, ker se zaveda razmer in uspešnosti organizacij, a hkrati se zaveda tudi namena modela odličnosti EFQM ter vrednosti in odgovornosti, ki jo prinaša laskavi naziv ter najvišje priznanje.«

 

Izhajajoč iz besed obrazložitve državnega sekretarja Cantaruttia, »da odločitev Odbora ne sme vzeti poguma, ampak mora biti vsak dan priložnost za nove izzive in nenehno izboljševanje ter vseživljenjsko učenje« se je slovesna podelitev zaključila z zelo zanimivo okroglo mizo, kjer so Aleš Cantarutti (DS na MGRT), mag. Mirko Stopar (GS na MJU), mag. Boris Sovič (predsednik uprave podjetja Elektro Maribor, d. d.), mag. Robert Martinčič (direktor podjetja Žale, javno podjetje, d. o. o.) in Marko Lotrič (direktor podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o.) skupaj z moderatorjem dr. Borisem Bukovcem izmenjevali dobre prakse in lastne izkušnje pod okvirnim naslovom »Trajnostni razvoj organizacij na temeljih poslovne odličnosti.«

 

In naj zaključimo z besedami državnega sekretarja z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Trajnostni razvoj naj bo skupni izziv za leto 2016, da bomo v Sloveniji skupaj zgradili odlično poslovno okolje, kjer se bo okrepil dialog z gospodarstvom, krepil trg dela, povečala skrb za državno premoženje in odprla vrata vsem vam, ki želite graditi temelje trajnostnega razvoja.«

 

Vsem letošnjim prijaviteljem, prejemnikom mednarodnih certifikatov, finalistom in ocenjevalcem se v imenu Odbora Republike Slovenije za priznanja in Urada RS za meroslovje iskreno zahvaljujemo za dragoceni čas,  trud in vloženo delo v postopku 2015.

 

Ljubljana, 12. 4. 2016                                          Mag. Dominika Rozoničnik,
                                                             Odnosi z javnostmi Urada RS za meroslovje

Samoocenjevanje po modelu odličnosti EFQM omogoča organizacijam in njihovim vodstvom ravno  -uporabniku prijazen način za soočanje s kompleksnostjo izzivov, ne da bi se pri tem izgubili ali zbežali v poenostavljanje.