Skoči na vsebino

NOVICA

15. 6. 2016

Delavnica za potencialne prijavitelje PRSPO 2016 dala novo energijo in zagon slovenskim organizacijam

V luči čim večje prepoznavnosti koristi evropskega modela odličnosti EFQM in priprave vloge na odprti javni razpis PRSPO 2016 je v torek 14. junija 2016 na Uradu RS za meroslovje potekalo družabno srečanje z vsemi potencialnimi prijavitelji, kot tudi tistimi, ki po tej poti odličnosti že hodijo in se samoocenjujejo.

 

Srečanje se je udeležilo zelo vzpodbudno število organizacija, ki so skupaj s predavatelji delile svoje izkušnje in iskale rešitve ter odgovore na posamezna vprašanja in prepreke s katerimi se pri svojem poslovanju v organizacijah srečujejo.

 

Na delavnici so se organizacije s predstavniki iz Urada RS za meroslovje go. Matejo Valenci in mag. Dominiko Rozoničnik ter vodilnim ocenjevalcem PRSPO mag. Jernejem Tomšičem in evropskim ocenjevalcem in predavateljem EFQM dr. Nenadom Savičem mrežile ter iskale odgovore na sledečih področjih:

 

• Kako se lotiti in voditi samoocenjevanje ter kakšen cilj si mora organizacija predhodno zastaviti
• Benchmarking – kdaj bo imel koristi in dodano vrednost za organizacijo

• Potek javnega razpisa in terminskega plana skozi oči prijavitelja
• Kako se lotiti pisanja vloge in kaj mora vsebovati

 

Delavnica je bila s strani vseh udeležencev ocenjena zelo pozitivno. Njeni zaključki so podali tudi neke smernice, kako je potrebno v bodoče še delati in graditi na poslovni odličnosti v Sloveniji ter koristi modela EFQM in samoocene vedno znova in znova obnavljati v luči trajnostnega razvoja.