Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Kontakt

 

Telefon: 01/244 2721, 03/428 0750
Fax: 03/428 0760
E-pošta: gp.mirs(at)gov.si

 
mag. Dominika Rozoničnik
Telefon: 01/244 2721

GSM: 041-721-470
 
E-pošta: dominika.rozonicnik(at)gov.si

 

Javnost dela
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja javnost dela v skladu s Poslovnikom Vlade Republike Slovenije (50. in 51. člen), Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
 
Na področju odnosov z javnostmi načrtujemo, organiziramo in izvajamo strokovne in organizacijske naloge s področja odnosov z javnostmi, skrbimo za promocijo in zunanjo podobo urada.
 
Javnost dela je zagotovljena:

  • z dajanjem pravočasnih in točnih informacij in obvestil z delovnega področja urada medijem,
  • z novinarskimi konferencami ter uradnimi sporočili za javnost,
  • z napovedniki dogodkov in dejavnosti,
  • z objavljanjem vsebin na spletnih straneh.

Javnost dela urada zagotavlja direktor urada.
 
Informacije, pojasnila, obvestila, sporočila in druge podatke daje direktor urada in oseba zadolžena  za odnose z javnostmi, po posebnem pooblastilu direktorja urada pa tudi drugi delavec urada.

Naloge na področju odnosov z javnostmi so:

  • opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog pri obveščanju javnosti in medijev o delu urada,
  • opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za predstavitev dejavnosti urada,
  • organizacija in priprava novinarskih konferenc,
  • priprava gradiv za medije in sporočil za javnost,
  • načrtovanje in priprava različnih dogodkov in projektov s ciljem boljše obveščenosti javnosti,
  • izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog splošne promocije, urejanje spletnih strani.