Skoči na vsebino

SISTEM MERSKIH ENOT

Koherentni sistem enot, ki ga je sprejela in priporočila Generalna konferenca za uteži in mere (CGPM). Temelji na naslednjih sedmih osnovnih enotah, s katerimi je mogoče opisati vse fizikalne pojave. Iz njih so izpeljane vse ostale izvedene veličine.

 

VeličinaEnotaSimbolDefinicija
dolžinameterm

Meter je dolžina poti, ki jo prepotuje svetloba v vakuumu v časovnem intervalu 1/299.792.485 sekunde.

Realizacija metra se vrši s pomočjo jodovega stabiliziranega helij-neonskega laserja z valovno dolžino 633 nm in ponovljivostjo 3.10-11, čemur je ekvivalentno merjenje Zemljinega srednjega obsega s točnostjo 1 mm.

Meter je torej realiziran z naravnim pojavom. Naprava, ki realizira to definicijo, je primarni etalon z določeno negotovostjo.

masakilogramkgMasa je količina snovi, ki meri upiranje telesa pri pospeševanju in vplivu gravitacijskega polja na telo. Kilogram je enak masi mednarodnega prototipa - prakilograma, ki ga hrani Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) v Parizu. Ker je to kilogram po definiciji in se ne veže na noben naravni pojav ali zakonitost, ta prakilogram nima negotovosti.
čassekundas

Sekunda je trajanje 9 192 631 770 period sevanja, ki ustreza prehodu med dvema hiperfinima nivojema osnovnega stanja atoma cezija 133.

Ralizacija sekunde se vrši s pomočjo cezijeve ure, ki ima pogrešek eno sekundo v 300.000 letih.

električni tokamperA

Amper je jakost enosmernega električnega toka, ki povzroča v vakuumu pri prehodu skozi dva ravna, en meter oddaljena, neskončno dolga, vzporedna vodnika z zanemarljivo majhnim krožnim presekom silo 2.10-7 N na meter dolžine.

Realizacija ampera se vrši s pomočjo tokovne tehtnice.

termodinamična

temperatura

kelvinK

Kelvin je enota termodinamične temperature, ki je enaka 273,16 delu termodinamične temperature trojne točke vode. Temperatura trojne točke vode v diagramu stanj ustreza trojnemu stanju, kjer so pri določenem tlaku v ravnovesju vse tri agregatne faze čiste snovi: trdna (led), kapljevinska (tekoča voda), plinska (vodna para).

Realizacija termodinamične temperature temelji na trojni točki vode, (izvedeni v posebni celici) fiksne točke ITS.

množina snovimolmol

Mol je tista množina snovi, ki vsebuje toliko delcev, kolikor je atomov v 12 gramih ogljikovega izotopa 12C.

Mol ni realiziran neposredno iz definicije, pač pa na različne posredne načine.

svetilnostkandelacdKandela je svetilnost vira sevanja v določeni smeri, ki oddaja monokromatsko sevanje s frekvenco 540 THz in katerega energijska jakost v tej smeri je 1/683 (W/sr).

Realizacija kandele se vrši s pomočjo kyrogenskega radiometra, ki primerja učinek segrevanja optičnega sevanja z električno močjo

 

Merske enote 

 

Področje merskih enot urejata:

Odredba o merskih enotah (Ur. list RS, št. 26/01)

Odredba o uporabi merskih enot, ki ne spadajo med dovoljene merske enote, v jedrski elektrarni Krško (Ur. list RS, št. 26/01)