Skoči na vsebino

SLOVAR POGOSTIH IZRAZOV

Znanstveno meroslovje
Meroslovje na najvišjem strokovnem nivoju, ki se ukvarja z razvojem in vzdrževanjem etalonov ter merilnih postopkov (vir: Metrology in short)*
Zakonsko meroslovje
Del meroslovja, ki se nanaša na dejavnosti izhajajoče iz zakonskih zahtev, ter zadeva merjenje, merske enote, merilne instrumente in merilne metode, katere izvajajo pristojni organi. (vir: VIML)*
Meritev, merjenje
Proces eksperimentalnega pridobivanja ene ali več vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno
pripisati veličini. (vir: VIM)*
Merilni instrument
Naprava, ki se sama ali skupaj z eno ali več dodatnimi napravami uporablja za merjenje (vir: VIM)*
Etalon
Realizacija definicije dane veličine z navedeno vrednostjo in pripadajočo merilno negotovostjo, uporabljena kot referenca. (vir: VIM) *
Nacionalni etalon
Etalon, ki ga nacionalni organ oblasti prizna kot podlago za pripisovanje vrednosti drugim etalonom za zadevne istovrstne veličine v državi ali gospodarstvu. (vir: VIM)*
Referenčni etalon
Etalon, namenjen za umerjanje drugih etalonov za istovrstne veličine v dani organizaciji ali na danem kraju. (vir: VIM)*
Umerjanje, kalibracija
Operacija, s katero se pod določenimi pogoji v prvi fazi ugotavlja povezava med vrednostmi veličine in merilnimi negotovostmi, ki jih dajejo etaloni in ustrezna kazanja s pripadajočimi merilnimi negotovostmi, v drugi fazi pa se ta informacija uporabi za ugotovitev razmerja, ki na podlagi kazanja omogoči pridobitev merilnega rezultata (vir: VIM)*
Overitev merilnega instrumenta
Postopek (ki ni odobritev tipa), ki vključuje pregled in označevanje in/ali izdajo potrdila o overitvi ter s katerim se ugotovi in potrdi, da merilni inštrument izpolnjuje predpisane zahteve. (vir: VIML)*
Merilni rezultat
Niz vrednosti veličine, pripisanih merjencu, skupaj z vsemi drugimi koristnimi informacijami, ki so na voljo (vir: VIM).*
Merilni rezultat je popoln, če ima podano pripadajočo merilno negotovost.
Meroslovna sledljivost
Lastnost merilnega rezultata, ki omogoča navezavo rezultata na referenco skozi
dokumentirano neprekinjeno verigo umeritev, od katerih vsaka prispeva k merilni
negotovosti. (vir: VIM)*
Merilna negotovost
nenegativni parameter, ki označuje raztros vrednosti veličine, ki so na podlagi uporabljenih podatkov pripisane merjencu. (vir: VIM)*

 

 

*VIML-Mednarodni slovar izrazov zakonskega meroslovja, Ljubljana 2008
VIM-Mednarodni slovar meroslovja, tretja izdaja