Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVAR POGOSTIH IZRAZOV

Znanstveno meroslovje
Meroslovje na najvišjem strokovnem nivoju, ki se ukvarja z razvojem in vzdrževanjem etalonov ter merilnih postopkov (vir: Metrology in short)*
Zakonsko meroslovje
Del meroslovja, ki se nanaša na dejavnosti izhajajoče iz zakonskih zahtev, ter zadeva merjenje, merske enote, merilne instrumente in merilne metode, katere izvajajo pristojni organi. (vir: VIML)*
Meritev, merjenje
Proces eksperimentalnega pridobivanja ene ali več vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno
pripisati veličini. (vir: VIM)*
Merilni instrument
Naprava, ki se sama ali skupaj z eno ali več dodatnimi napravami uporablja za merjenje (vir: VIM)*
Etalon
Realizacija definicije dane veličine z navedeno vrednostjo in pripadajočo merilno negotovostjo, uporabljena kot referenca. (vir: VIM) *
Nacionalni etalon
Etalon, ki ga nacionalni organ oblasti prizna kot podlago za pripisovanje vrednosti drugim etalonom za zadevne istovrstne veličine v državi ali gospodarstvu. (vir: VIM)*
Referenčni etalon
Etalon, namenjen za umerjanje drugih etalonov za istovrstne veličine v dani organizaciji ali na danem kraju. (vir: VIM)*
Umerjanje, kalibracija
Operacija, s katero se pod določenimi pogoji v prvi fazi ugotavlja povezava med vrednostmi veličine in merilnimi negotovostmi, ki jih dajejo etaloni in ustrezna kazanja s pripadajočimi merilnimi negotovostmi, v drugi fazi pa se ta informacija uporabi za ugotovitev razmerja, ki na podlagi kazanja omogoči pridobitev merilnega rezultata (vir: VIM)*
Overitev merilnega instrumenta
Postopek (ki ni odobritev tipa), ki vključuje pregled in označevanje in/ali izdajo potrdila o overitvi ter s katerim se ugotovi in potrdi, da merilni inštrument izpolnjuje predpisane zahteve. (vir: VIML)*
Merilni rezultat
Niz vrednosti veličine, pripisanih merjencu, skupaj z vsemi drugimi koristnimi informacijami, ki so na voljo (vir: VIM).*
Merilni rezultat je popoln, če ima podano pripadajočo merilno negotovost.
Meroslovna sledljivost
Lastnost merilnega rezultata, ki omogoča navezavo rezultata na referenco skozi
dokumentirano neprekinjeno verigo umeritev, od katerih vsaka prispeva k merilni
negotovosti. (vir: VIM)*
Merilna negotovost
nenegativni parameter, ki označuje raztros vrednosti veličine, ki so na podlagi uporabljenih podatkov pripisane merjencu. (vir: VIM)*

 

 

*VIML-Mednarodni slovar izrazov zakonskega meroslovja, Ljubljana 2008
VIM-Mednarodni slovar meroslovja, tretja izdaja