Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

15. 7. 2008

Uspešna prva overitev odsekovnega merilnika hitrosti Traffistar SR 520

Dne 14.07.2008 je Urad RS za meroslovje (MIRS)  v sodelovanju z dobaviteljem in pooblaščenim serviserjem merila TraffiStar SR 520 podjetjem Intermatic d.o.o., ugotovil skladnost merila z meroslovnimi zahtevami Pravilnika za...

15. 7. 2008

Usposabljanje predstavnikov Bolgarskega meroslovnega inštituta

MIRS je izvedel med 7. in 11. julijem 2008  usposabljanje predstavnikov Bolgarskega meroslovnega inštituta (BIM). Usposabljanje je bilo namenjeno razumevanju zahtev v zvezi s programsko opremo v zakonskih merilih....

15. 7. 2008

Udeležba na konferenci Knowledge Management 2008, Bulgaria

Med 4. in 6. julijem 2008 je v Sofiji, Bolgarija potekala konferenca o Knowledge managment 2008 na temo izmenjavanja znanja in izkušenj na področju meroslovja. Glavni povdarek je bil na merilnih instrumentih ter z njimi povezane...

14. 7. 2008

Obisk ministrice Mojce Kucler Dolinar na Uradu RS za meroslovje

Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ga. Mojca Kucler Dolinar je v torek, 8. julija, obiskala Urad RS za meroslovje, kjer si je ogledala laboratorije za merjenje mase, overitve meril in za preskušanje izdelkov iz...

12. 7. 2008

Začel je veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja, ki je objavljen v Ur. listu RS, št. 64/2008

Pravilnik prinaša naslednje novosti: ureja se delovanje osebja imenovane osebe, ki  istočasno deluje v drugi organizaciji, ki se ukvarja z načrtovanjem, proizvodnjo, dobavo, montažo, uporabo ali vzdrževanjem meril, ki jih...

3. 7. 2008

Meroslovje v kemiji na mednarodni meroslovni BIPM poletni šoli 2008

dr. Nineta Majcen (Urad RS za meroslovje) in dr. Philip Taylor (Inštitut za referenčne materiale in meritve, www.irmm.jrc.be) sta v Parizu na povabilo organizatorjev mednarodne BIPM meroslovne poletne šole...