Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

20. 12. 2011

Znani so finalisti priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2011

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter stalnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado...

15. 12. 2011

Urad RS za meroslovje prejel naslov Srebrni partner

Na Uradu RS za meroslovje smo s ponosom prejeli naslov Srebrni partner za vložek, ki smo ga že tretje leto zapored pripsevali pri bogatitvi programa Festivala znanosti. Sodelovanje nam je v veliko veselje...

15. 12. 2011

Sestanek kontaktnih oseb EURAMET

Strokovni konferenci NNE je sledil sestanek kontaktnih oseb EURAMET, ki ga je vodil delegat Slovenije v EURAMET prof. dr. Janko Drnovšek z uvodnim predavanjem o strategiji EURAMET 2020. Predstavniki posameznih delovni teles...

15. 12. 2011

Strokovna konferenca NNE 2011

Na Ministrstvu za visoko šolstvo je pod organizacijo Urada RS za meroslovje, Sektorja za nacionalni meroslovni sistem danes 15.12.2011 potekala že tradicionalna strkovna konferenca nosilcev nacionalnih etalonov. Namen konference...

9. 12. 2011

Javna razprava in strokovno srečanje imenovanih oseb s področja taksimetrov in električnih števcev

6. 12. 2011 in 9. 12. 2011 sta na Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, Ljubljana potekala strokovna srečanja imenovanih oseb Urada RS za meroslovje s področja taksimetrov in števcev...

1. 12. 2011

Strokovno srečanje imenovanih oseb (IO)

Urad RS za meroslovje je ob začetku zadnjega meseca v letu že trdicionalno organiziral strokovno srečanje z namenom pogledati prehojeno pot in sadove, ki so bili skupaj s partnerji – imenovanimi osebami pobrani ter postavil...