Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

29. 3. 2012

Vabilo k prijavi za ocenjevalca PRSPO 2012

Vabimo Vas k prijavi za ocenjevalce priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki bodo ocenjevali organizacije - prijavitelje v procesu ocenjevanja za leto 2012. Ocenjevanje prijaviteljev bo tudi letos potekalo po...

23. 3. 2012

Meroslovje vzpodbudilo zanimanje med petošolci OŠ Prežihovega Voranca

Na OŠ Prežihovega Voranca je mag. Dominika Rozoničnik preko zanimivih predavanj o zgodovini meroslovja in merjenj ter merskih enotah vzpodbudila številna vprašanja in radovedovednost petošolcev, ki so se ob tem...

22. 3. 2012

Delavnice za potencialne prijavitelje za kandidaturo za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2012

Dr. Karmen Kern Pipan, mednarodna ocenjevalka pri Evropski nagradi za odličnost in mednarodna akreditirana predavateljica za model odličnosti EFQM je dne 22. 3. 2012 izvedla delavnico s praktičnimi primeri za potencialne...

9. 3. 2012

Predstavitev poslovne odličnosti PRSPO v okviru usposabljanja "Vodenje in upravljanje v upravi"

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost V okviru usposabljanja Vodenje in upravljanje v upravi, namenjenega najvišjim državnim uradnikom na položajih z mandatom, je dr. Karmen Kern Pipan iz Urada RS za meroslovje,...

2. 3. 2012

Obvestilo o spremembi resornega ministrstva Urada RS za meroslovje

Spoštovani, obveščamo Vas, da se je v skladu z Zakonom o Vladi RS (ZVRS-F) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ukinilo in področje meroslovja ter s tem Urad RS za meroslovje je prešlo pod okrilje ...

1. 3. 2012

Strokovno srečanje imenovanih oseb

Dne 29. 2. 2012 je na Uradu RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, Celje potekalo strokovno srečanje imenovanih oseb Urada RS za meroslovje s področja dela imenovanih oseb - taksimetri, pretok in prostornina, merila tlaka,...