Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

2. 12. 2013

Evropska sredstva za izboljšanje meroslovnega sistema v Sloveniji

Ljubljana, 29. november 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Infrastruktura...