Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

28. 10. 2014

Podeljena EFQM nagrada za odličnost 2014

9. 10. 2014

Register zavezancev za informacije javnega značaja po ZDIJZ

Na podlagi šestega odstavka 3.b člena, tretjega odstavka 3.c člena in tretjega odstavka 3.č Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06-ZDavP-2 in 23/14) s strani ministra za notranje zadeve...

3. 10. 2014

Srečanje IO, dne 1. 10. 2014

V sredo, 1. 10. 2014, so bile predstavnikom imenovanih oseb na strokovnem srečanju imenovanih oseb na Uradu RS za meroslovje predstavljene bistvene spremembe Pravilnika o overitvah in Navodila za delo imenovanih oseb, dveh...