SPOROČILA ZA MEDIJE

5. 1. 2015

Izšel je Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za stisnjena plinasta goriva za vozila

Dne 30. 12. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 97/14 objavljen Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za stisnjena plinasta goriva za vozila. Pravilnik je dostopen na povezavi...

5. 1. 2015

Izšel je nov Pravilnik o postopku overitve meril

Dne 30. 12. 2014 je bil v Uradnem listu RS št. 97/14 objavljen nov Pravilnik o postopku overitve meril. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi, torej 31. 12. 2014, nekatera določila, to je tista, ki imajo za posledico...

8. 12. 2014

25. zasedanje Generalne konference za uteži in mere v Versaillesu

V dneh od 18. do 20. novembra 2014 je v Versaillesu potekalo 25. zasedanje Generalne konference za uteži in mere (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM). CGPM je najvišji organ Metrske konvencije, ki so jo leta 1875 v...

26. 11. 2014

Izvedba usposabljanja za imenovane osebe - Modul 2

V Ljubljani na Uradu RS za meroslovje bo v četrtek,  27. 11. 2014 s pričetkom ob 10.00 uri  izvedeno usposabljanje za imenovane osebe – Modul 2.  Izkušnje in izvedene ankete usposabljanj Modula 1, so  dale...

20. 11. 2014

Sodelovanje predstavnic Urada RS za meroslovje v Inšpekcijski skupini Stalnega odbora mednarodne Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

V tednu od 10. do 14. novembra 2014 je Inšpekcijska skupina Stalnega odbora mednarodne Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin obiskala Direkcijo za mere in plemenite kovine v Beogradu in Hrvaški...

28. 10. 2014

Podeljena EFQM nagrada za odličnost 2014

9. 10. 2014

Register zavezancev za informacije javnega značaja po ZDIJZ

Na podlagi šestega odstavka 3.b člena, tretjega odstavka 3.c člena in tretjega odstavka 3.č Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06-ZDavP-2 in 23/14) s strani ministra za notranje zadeve...