Skoči na vsebino

UPORABNE POVEZAVE

Mednarodne organizacije:

BIPM - Bureau International des Poids et Mesures

BIPM - Iskalnik po področjih

OIML - International Organization of Legal Metrology

IMEKO - International Measurement Confederation

ISO/REMCO - ISO Committee on Reference Materials

Hallmarking Convention - Konvencija o kontroli in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation

IAAO - International Association of Assay Offices

 

Regionalne evropske organizacije:

EURAMET - European Association of National Metrology Institutes 

EURACHEM - Focus for analytical chemistry

WELMEC - European Co-operation in Legal metrology

EUROLAB -European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories

CEN - The European Committee for Standardization

CENELEC - The European Committee for Electrotechnical Standardization

EA - European co-operation for Accreditation

EFQM - European Foundation for Quality Management

EC - Evropska komisija - Meroslovje, predpakirani izdelki

CORDIS - Community Research and Development Information Service

EC-JRC-IRMM - Institute for Reference Materials & Measurements

 

Povezave v Sloveniji

DZ RS - Državni zbor Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

MVZT - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

GZS -Gospodarska zbornica Slovenije

SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo

SA - Slovenska akreditacija

SZKO - Slovensko združenje za kakovost in odličnost

SFPO - Slovenska fundacija za poslovno odličnost

 

Informacijski strežniki v Sloveniji in na tujem:

Slovenia.info

Najdi.si

Slowwwenia.com

Google