Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O URADU

Nacionalna meroslovna institucija

  

Korenine meroslovja na področju Slovenije imajo že dolgo tradicijo in segajo vse v prazgodovinski čas, kar dokazujejo bogate arheološke najdbe. V obdobju antike, Bizanca in v poznejših obdobjih so skozi kraje današnje Slovenije vodile vojaške in trgovske poti, ki so pomenile blagovno menjavo in z njo povezane meroslovne aktivnosti.

 

Mestna tehtnica na Bregu v Ljubljani, v srednjem veku

 

 

Ker je bilo področje meroslovja prepoznano kot državotvorna naloga, je bil takoj ob osamosvojitvi  Slovenije za izvajanje nalog na področju meroslovja z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, (Ur.l. RS št. 1/1991) ustanovljen Urad RS za standardizacijo in meroslovje. Leta 2001 so se zaradi reorganizacije njegovih širokih pristojnosti naloge na področju meroslovja prenesle na samostojen urad, Urad Republike Slovenije za meroslovje, ki danes deluje v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Urad RS za meroslovje kot nacionalna meroslovna institucija vodi in razvija nacionalni meroslovni sistem Republike Slovenije, vključno s sistemom ugotavljanja skladnosti na področju izdelkov iz plemenitih kovin in z vodenjem postopkov v okviru priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Te sisteme predstavlja v ustreznih mednarodnih organizacijah in jih razvija na mednarodno primerljiv in prepoznaven način.

 

Dejavnosti Urada RS za meroslovje in meroslovni sistemi predstavljajo infrastrukturo, ki je ključna za uspešen gospodarski, tehnološki in znanstveni razvoj Slovenije, za ustvarjanje ustreznih pogojev za kakovostno življenjenje prebivalcev ter za uspešno in enakopravno delovanje Slovenije v evropskih in širših mednarodnih integracijah. Iz tega vidika je potrebno meroslovno infrastrukturo na vseh ključnih področjih slovenskih potreb stalno razvijati, pri čemer Urad RS za meroslovje sodeluje z univerzami, raziskovalnimi institucijami ter gospodarstvom iz Slovenije in tujine.

 

Z aktivnostmi Urada RS za meroslovje se v življenju srečujemo vsak dan na vsakem koraku, pa čeprav se tega niti ne zavedamo. To nazorno prikazuje shematski prikaz delovnih področij Urada. V razvitih državah, ki vlagajo svoja znanja in kapital v gospodarstvo z namenom prodora na tuje gospodarsko hitro razvijajoče se trge, predstavljajo merjenja v najširšem pomenu besede zelo pomembno vlogo, saj zagotavljajo kakovost izdelkov in storitev v skladu z mednarodnimi standardi. Za meroslovno podporo gospodarstvu v Sloveniji tako že vrsto let skrbi Urad RS za meroslovje z dobro organiziranim nacionalnim meroslovnim sistemom.

 

 

Osebna izkaznica