Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

430-11/2012 Dobava in namestitev opreme v okviru projekta Infrastruktura meroslovnega sistema – Množina snovi/Vode
Datum objave: 20.06.2012
Rok za prejem ponudb: 19.07.2012 do 10:00
Izdajatelj: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Teja Demšar, tel: 01/400 32 15, e-pošta: teja.demsar(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:   Besedilo razpisne dokumentacije se spremeni, tako, da se točka 4.2.4 sedaj glasi: 4.2.1 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika – tehnični in kadrovski pogoji 1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe sam ali pa proizvajalec ponujene opreme dobro izvedel:

  • vsaj tri enakovrstne storitve (kot enakovrstna storitev se šteje dobava oziroma namestitev tekočinskega kromatografa visoke ločljivosti z vključenim PC v vrednosti posla najmanj 50.000,00 EUR z vključenim DDV) – velja za ponudnike, ki oddajo ponudbo za Sklop 1,
  • vsaj tri enakovrstne storitve (kot enakovrstna storitev se šteje dobava oziroma namestitev analizatorja dušika v vrednosti posla najmanj 10.000,00 EUR z vključenim DDV) – velja za ponudnike, ki oddajo ponudbo za Sklop 2.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključene storitve po pogodbi, torej dokazila o že zaključenih storitvah pred oddajo ponudbe.  V primeru, da ponudnik odda ponudbo za oba sklopa, je dovolj da izkaže reference, ki so zahtevane za Sklop 1. DOKAZILA: Seznam izvedenih enakovrstnih storitev z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov, vključno z dokazili v obliki s strani končnih naročnikov originalno potrjenega potrdila – izjave za vsak posel – pogodbo posebej, ki potrjujejo ponudnikovo oziroma proizvajalčevo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti (obrazec 6). Skladno s spremembo besedila razpisne dokumentacije se spremeni tudi obrazec 6 in njegova priloga.   Spremenjena razpisna dokumentacija in obrazci:   Razpisna dokumentacija   Obrazci

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:
Nazaj