Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

Zadeva: Objava namere o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca

Datum objave: 17. 7. 2017

 

»Urad RS za meroslovje v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja namero o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca, in sicer prodajo rabljene računalniške opreme, katere cena, v skladu s Poročilom Komisije za izvedbo postopka prodaje in izrednega odpisa osnovnih sredstev o cenitvi osnovnih sredstev je razvidna iz priloge: Seznam rabljene računalniške opreme z ocenjenimi vrednostmi.«

 

Oprema se bo prodala kupcu, ki bo podal ponudbo za odkup posameznega kosa opreme. V primeru večih ponudb za posamezen kos opreme, bo izveden postopek s pogajanji. V primeru prijave državnega organa ima le-ta prednost. Ponudbe pričakujemo na e-naslov: gp.mirs(at)gov.si od objave namere do 2. 8. 2017. Računalniki so brez operacijskega sistema.

 

Seznam računalniške opreme

 

Ponudba naj vsebuje najmanj naslednje podatke: ime in priimek oz. podjetje, naslov, zap. št. in vrsta opreme, ki jo želite kupiti in ceno.

 

Rok za oddajo ponudb: 2. 8. 2017