Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Na Uradu RS za meroslovje (MIRS) želimo v največji možni meri zagotoviti vse pogoje za učinkovito in mednarodno primerljivo delovanje, zato razvijamo in vzdržujemo sistem vodenja kakovosti v skladu:

  • z zahtevami SIST EN ISO IEC 17025, kar dokazujemo z akreditacijami SA za naslednja področja delovanja:

                - kalibranje etalonskih uteži in neavtomatskih tehtnic (LK-005),
                - preskušanje neavtomatskih tehtnic (LP-024),
                - kalibriranje prostornine tekočin (LK-005),
                - preskušanje zlitin iz plemenitih kovin (LP-024), 
                - preskušanje programske opreme v meroslovj (LP-024);

 

  • z zahtevami SIST EN ISO IEC 17020, kar dokazujemo z akreditacijo SA na področju kontrole (K-037):

      - neavtomatskih tehtnic,
      - avtomatskih tehtnic za posamično tehtanje,
      - avtomatskih gravimetričnih polnilnih tehtnic,
      - pokončnih valjastih rezervoarjev,
      - pretočnih meril in merilnih sistemov za merjenje količine tekočin,
      - merilnikov hitrosti;

  • s kriteriji, ki jih opredeljuje mednarodno združenja nacionalnih meroslovnih institucij EURAMET in na osnovi katerih se izvaja ovrednotenje sistemov kakovosti nacionalnih meroslovnih institucij ter institucij, vključenih v nacionalne meroslovne sisteme. Urad že več let uspešno dokazuje ustreznost sistema vodenja kakovosti, kar je  pomembno predvsem zaradi medsebojnega priznavanja kalibracijskih merilnih zmogljivosti, saj to predstavlja osnovo za vzdrževanje oziroma vpis novih kalibracijskih merilnih zmogljivosti v mednarodno podatkovno bazo "KCDB", v okviru Mednarodnega urada za uteži in mere (BIPM);
  • z veljavnimi predpisi RS ter zahtevami in priporočili nacionalnih in mednarodnih standardov, ki veljajo za področje delovanja Urada;
  • s kriteriji po modelih odličnosti EFQM in CAF, na osnovi katerih periodično izvajamo samoocenjevanja in skrbimo za nenehno izboljševanje vseh področjih delovanja Urada.

Urad je bil na konferencah "Dobre prakse v slovenski javni upravi" tudi med dobitniki priznanj za področji:
      - Urejanja sistema zakonskega meroslovja
      - Urejanje sistema inšpekcijskega nadzora v meroslovju.