Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI MEROSLOVNI SVET


Strokovni meroslovni svet (SMS) je posvetovalno telo ministru, pristojnemu za meroslovje. Deluje na podlagi Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05).

Temeljno poslanstvo SMS je svetovati pri razvoju slovenskega meroslovja ter zagotavljati horizontalno in generično vlogo meroslovja kot znanstvene discipline in  ključne nacionalne infrastrukture hkrati. SMS dejansko deluje že od ustanovitve Urada RS za standardizacijo in meroslovje, ko je od Slovenskega društva za merilno procesno tehniko prevzel del strokovnih nalog in strateškega planiranja na področju meroslovja.

Področja delovanja Strokovnega meroslovnega sveta, ki jih opredeljuje tudi poslovnik, so predvsem:

  • sodelovanje in sooblikovanje meroslovnega razvoja Slovenije, sodelovanje pri njegovi implementaciji ter mednarodno sodelovanje,
  • kvantitativna in kvalitativna analiza potreb razvoja nacionalne kalibracijske dejavnosti s poudarkom na nacionalnih etalonih osnovnih in izpeljanih veličin in referenčnih etalonov in referenčnih materialov za srednjeročno in dolgoročno obdobje v Sloveniji,
  • usklajevanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti s področja meroslovja z nacionalnimi prioritetami oziroma potrebami na področju meroslovja,
  • promocija ter medresorsko in interdisciplinarno uveljavljanje meroslovja za sistemsko urejeno in sistematično zagotavljanje sredstev za delovanje nacionalnega meroslovnega sistema.

Za vključevanje v delo SMS pri konkretnih nalogah ter zaradi odprtosti za čim večji krog strokovnjakov se oblikujejo delovne skupine za posamezna področja, sestavljene iz zunanjih strokovnjakov. Namen delovnih skupin so predvsem reševati specifična meroslovna vprašanja, interdisciplinarno delovanje ter medresorsko usklajevanje.

Člani SMS

 

Poslovnik

 

Sklep o ustanovitvi SMS

Sprememba sklepa o ustanovitvi SMS