Skoči na vsebino

ČLANI

 • mag. Alojz Grabner, predstavnik Ministrstva za zdravje, predsednik SMS,

 • dr. Janko Drnovšek, predstavnik  nosilca nacionalnega etalona za fizikalne veličine,   Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko,

 • dr, Milena Horvat, predstavnica nosilca nacionalnega etalona s področja kemijskih veličin, Inštitut Jožef Štefan,

 • mag. Matjaž Lindič, predstavnik imenovanih oseb iz 10. in 14. člena Zakona o meroslovju, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, SIQ,

 • mag. Drago Groselj, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor,

 • dr. Tomaž Boh, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,

 • mag. Mira Kos Skubic, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

 • Janez Škrlec, predstavnik Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije,

 • dr. Boštjan Godec, predstavnik Slovenske akreditacije,

 • mag. Marjetka Strle Vidali, predstavnica Slovenskega inštituta za standardizacijo,

 • dr. Marta Svoljšak Jerman, predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije, Petrol, d.d.,

 • mag. Irena Možek Grgurevič, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,

 • mag. Jana Ramuš, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije.

Sklep